Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ ”Construire ansamblu de locuinte in regim S+P+3E+Er”, Timișoara, zona Urseni – str. Lidia – str, Mureș

Plan Urbanistic Zonal – ”Construire ansamblu de locuinte in regim S+P+3E+Er”, Timișoara, zona Urseni – str. Lidia – str, Mureș, beneficiari Bodor Eranus Eliza Hajnalka, Toth Ioan și Toth Iajos, proiectant S.C. ARHITIV LINES S.R.L.;

Observațiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail dezvoltareurbana@primariatm.ro, până la data 06.10.2018.

Consultarea documentației poate fi făcută la sediul administrației publice, Direcția  Urbanism – Compartiment Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, et. II, cam. 213, în perioada 27.09.2018 – 06.10.2018, orele 8,30 – 10,30 (marți, miercuri, joi); orele 14,00-16,00 (marti, joi).

Planșe: