Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ ”MODIFICARE PARTIALA PUZ APROBAT CU HCL NR. 303/18.12.2012”, Zona Calea Torontalului

Plan Urbanistic Zonal – ”MODIFICARE PARTIALA PUZ APROBAT CU HCL NR. 303/18.12.2012”, Zona Calea Torontalului, Timisoara, proiectant SC ARHITECT TRIMBITAS SRL,  beneficiar LUCA PETRU ADRIAN.

Observațiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail dezvoltareurbana@primariatm.ro, până la data 26.05.2018.

Consultarea documentației poate fi făcută la sediul administrației publice, Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană – Birou Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, et. II, cam. 213, în perioada 16.05.2018-26.05.2018, orele 8,30 – 10,30(marți, miercuri, joi) și 14-16 (marti, joi).

Planșe: