Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ ”MODIFICARE PARTIALA PUZ APROBAT PRIN HCL 360/29.07.2008”, Timișoara, Zona Torontal

Plan Urbanistic Zonal – ”MODIFICARE PARTIALA PUZ APROBAT PRIN HCL 360/29.07.2008”, Timișoara, Zona Torontal, beneficiar SC SEDAKO GROUP SRL, proiectant SC RD SIGN  SRL;

Observațiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 03.08.2018.

Consultarea documentației poate fi făcută la sediul administrației publice, Direcția  Urbanism – Compartiment Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, et. II, cam. 213, în perioada 25.07.2018 – 03.08.2018, orele 8,30 – 10,30 ( miercuri), orele 8,30-10,30 si 14-16 (marti, joi).

Planșe: