Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ ZONĂ DE MICĂ PRODUCȚIE, SERVICII DE TIP INDUSTRIAL, LOGISTICĂ ȘI COMERȚ EN-GROS”, Centura Timișoara, identificat prin CF 419381, 419434, 401104, 402985, 402955, 402980

Plan Urbanistic Zonal – ”ZONĂ DE MICĂ PRODUCȚIE, SERVICII DE TIP INDUSTRIAL, LOGISTICĂ ȘI COMERȚ EN-GROS”, Centura Timișoara, identificat prin CF 419381, 419434, 401104, 402985, 402955, 402980, Timisoara, proiectant SC CITYPLAN STUDIO SRL,  beneficiar SC MIR-IMOB SRL TIMIȘOARA și MIRON MARICICA IRINA.

Observațiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail dezvoltareurbana@primariatm.ro, până la data 06.09.2018.

Consultarea documentației poate fi făcută la sediul administrației publice, Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană – Birou Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, et. II, cam. 213, în perioada 28.08.2018-06.09.2018, orele 8,30 – 10,30 (marți, miercuri, joi) și 14-16 (marti, joi).

Planșe: