Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ ”Zona mixtă comerț, birouri, locuire, parcări”, Timișoara extravilan, jud. Timis, C.F. nr. 440019

Plan Urbanistic Zonal – ”Zona mixtă comerț, birouri, locuire, parcări”, Timișoara extravilan, jud. Timis, C.F. nr. 440019, nr.top 1314/1, beneficiar S.C. STEA ROM S.R.L., proiectant SC PILOT TEAM S.R.L.

Observațiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii (cam. 12)
a Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail dezvoltareurbana@primariatm.ro, până la data 07.12.2018.

 

Consultarea documentației poate fi făcută la sediul administrației publice, Direcția  Urbanism – Compartiment Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, et. II, cam. 213, în perioada 27.11.2018 – 07.12.2018, orele 8,30 – 10,30 ( miercuri), orele 8,30-10,30 si 14-16 (marti, joi).

Planșe: