Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Plan Urbanistic Zonal – ,,MODIFICARE PUZ APROBAT PRIN HCL NR. 391/2018 – EXTINDERE UTR 1 ,,SUBZONA MIXTA, COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI”, str. Bujorilor nr. 160, proiectant SC 903 STUDIOARH SRL, beneficiar SC BEGA MINER

Observațiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail dezvoltareurbana@primariatm.ro, până la data 04.09.2019.

Consultarea documentației poate fi făcută la sediul administrației publice, Direcția Urbanism – Birou Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, et. II, cam. 213, în perioada 26.08.2019-04.09.2019, orele 8,30 – 10,30 (marti, miercuri, joi); orele 8,30-10,30 si 14-16 (marti, joi).

Planșe: