Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ ”MODIFICARE PUZ aprobat prin HCL 453/21.11.2017”, pictor ION ZAICU nr. 5, Timișoara

Plan Urbanistic Zonal – ”MODIFICARE PUZ aprobat prin HCL 453/21.11.2017”, pictor ION ZAICU nr. 5, Timișoara, proiectant SC RD SIGN SRL, beneficiar SC ALENIA ARENA SRL.

Observațiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail dezvoltareurbana@primariatm.ro, până la data 26.10.2019.
Consultarea documentației poate fi făcută la sediul administrației publice, Direcția Urbanism – Serviciul Certificari si Autorizari, et. II, cam. 213, în perioada 16.10.2019-26.10.2019, orele 8,30 – 10,30 (marti, miercuri, joi); orele 8,30-10,30 si 14-16 (marti, joi).

Planșe: