Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Plan Urbanistic Zonal – ”Construire supermarket Lidl, organizare de santier (Modificare PUZ aprobat pri HCL 213/2010).”, str. Iancu Văcărescu nr. 1-5

Având în vedere că propunerile prezentate în cadrul unor proiecte depuse la DIRECŢIA GENERALA DE URBANISM, în vederea înaintării spre aprobare in Plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara, pot avea implicaţii semnificative asupra oraşului şi a locuitorilor, solicităm informarea si consultarea populaţiei în conformitate cu H.C.L. nr. 218/04.06.2020, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 – privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, cu modificările şi completările ulterioare: Planul Urbanistic de Detaliu, aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 37/N/08.06.2000 şi Planul Urbanistic Zonal, aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176/N/16.08.2000.

Ca atare, vă rugăm să publicati pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara, demararea Etapei 1 – Etapa pregatitoare PUZ şi RLU aferent PUZ,  de informare şi consultare a publicului cu privire la urmatoarele documentaţii de urbanism:

1. Plan Urbanistic Zonal – ”Construire supermarket Lidl si amenajare locuri de parcare in incinta, amplasare panouri publicitare, pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare acces, imprejmuire proprietate, organizare de santier (Modificare PUZ aprobat pri HCL 213/2010).”, str. Iancu Văcărescu nr. 1-5, Timisoara, proiectant SC 3D ARHI DRAW SRL, beneficiar SC LIDL SCS prin GEOLINK SRL.

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 26.06.2020.

Documentaţia PUZ ”Construire supermarket Lidl si amenajare locuri de parcare in incinta, amplasare panouri publicitare, pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare acces, imprejmuire proprietate, organizare de santier (Modificare PUZ aprobat pri HCL 213/2010).”, str. Iancu Văcărescu nr. 1-5, Timisoara – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

ARHITECT ŞEF                                                        

Emilian Sorin CIURARIU           

Planșe:

situație existentă

încadrare în teritoriu

reglementări urbanistice

mobilare urbanistică

zonificare

memoriu