Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Plan Urbanistic Zonal – Locuinte colective si functiuni complementare”, str. Ioachim Miloia nr. 9

Plan Urbanistic Zonal – ”Locuinte colective si functiuni complementare”, str. Ioachim Miloia  nr. 9, Timisoara, proiectant SC TECTONICS HOUSE  SRL, beneficiari BILC MARIAN si BILC MANUELA-DELIA, ABU-AWWAD ADRIAN si ABU-AWWAD CRISTINELA.

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 26.06.2020.

Documentaţia PUZ ”Locuinte colective si functiuni complementare”, str. Ioachim Miloia  nr. 9, Timisoara – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

ARHITECT ŞEF                                    

Emilian Sorin CIURARIU

Planșe:

incadrare in zona

Memoriu de oportunitate

Posibilitati de mobilare urbanistica

Proprietatea asupra terenului

Reglementari urbane-zonificare

Situația  existenta

Studiu zonal -dezvoltare urbanistica