Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Plan Urbanistic Zonal ”Zona locuinte colective si functiuni complementare”, Extravilan, Calea Torontalului

Plan Urbanistic Zonal – ”Zona locuinte colective si functiuni complementare”, Extravilan, Calea Torontalului, Timisoara, proiectant SC STARCHETTI&ARTETTI SRL, beneficiari: SC CANOVA SRL, SC AS RESIDENCE SRL, SC VEMENIA SRL, MOCANU LAURENTIU, LARIONESI DANIEL, LARIONESI LIDIA.

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 21.10.2020.

Documentaţia PUZ ”Zona locuinte colective si functiuni complementare”, Extravilan, Calea Torontalului, Timisoara  – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

Pt. ARHITECT ŞEF

Monica MITROFAN

Planșe:

situația existentă

plan situație

plan propus

ridicare topografică

încadrare în zonă

încadrare în PUG

circulații rutiere

studiu cvartal

foto situația existentă 1

foto situația existentă 2

foto situația existentă 3

perspective 1

perspective 2

memoriu