Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ ”Construire complex logistic”, CF 400753, CF 400756, CF 400764, CF 400881, CF 401119, CF 421201, CF 421307, zona Calea Sagului

Plan Urbanistic Zonal – ”Construire complex logistic, sistematizare pe verticala, acces auto pe proprietate, imprejmuire si racorduri la utilitati”, CF 400753, CF 400756, CF 400764, CF 400881, CF 401119, CF 421201, CF 421307, zona Calea Sagului Timisoara, proiectant SC ATRIUM BUILDING SRL, beneficiar SC TAMO-KO DEVELOPMENT SRL.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 04.11.2020-13.11.2020.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ si Certificari, Direcția Generala de Urbanism – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464, e-mail: dezvoltareurbana@primariatm.ro.

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail dezvoltareurbana@primariatm.ro, până la data 13.11.2020.

Documentaţia PUZ – ”Construire complex logistic, sistematizare pe verticala, acces auto pe proprietate, imprejmuire si racorduri la utilitati”, CF 400753, CF 400756, CF 400764, CF 400881, CF 401119, CF 421201, CF 421307, zona Calea Sagului Timisoara – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

PT. ARHITECT ŞEF

Monica MITROFAN

Planșe:

situația existentă

încadrare în PUG

studiu cvartal

reglementări urbanistice

proprietatea asupra terenurilor

posibilități de mobilare

memoriu