Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ – ”Construire depozit materiale de constructii, birouri, showroom”, Calea Buziasului nr. 87

Plan Urbanistic Zonal – ”Construire depozit materiale de construcții, birouri, showroom”, Calea Buziașului nr. 87, Timișoara, proiectant SC DE URBAN FACTORY SRL, beneficiar  SC REMBKA SRL.

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 13.09.2020.

Documentaţia PUZ ”Construire depozit materiale de construcții, birouri, showroom”, Calea Buziașului nr. 87, Timișoara,  – poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara, secțiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Timișoara.

Pt. ARHITECT ŞEF

Emilian Sorin CIURARIU

încadrare în teritoriu

situația existentă

reglementări urbanistice

propunere de mobilare urbanistică

certificat de urbanism

extras CF

memoriu

planșă 1:1000

planșă 1:5000