Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ ” Dezvoltare zona de locuinte unifamiliale cuplate si functiuni complementare cu regim de inaltime redus”, str.Aurel Contrea FN

Plan Urbanistic Zonal – ” Dezvoltare zona de locuinte unifamiliale cuplate si functiuni complementare cu regim de inaltime redus”, str.Aurel Contrea FN, Timisoara, proiectant SC GENIUS LOOCI SRL, beneficiar SC EURORENT GROUP SRL

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 01.10.2020-10.10.2020.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ si Certificari, Direcția Generala de Urbanism – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408345, e-mail: [email protected]

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 10.10.2020.

Documentaţia PUZ – ” Dezvoltare zona de locuinte unifamiliale cuplate si functiuni complementare cu regim de inaltime redus”, str.Aurel Contrea FN, Timisoara – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

p.Arhitect Şef

Monica Mitrofan

Planșe:

situația existentă

încadrare în zonă

proprietatea asupra terenurilor

reglementări

posibilități de mobilare

volumetrie

zona studiată în ansamblu

RLU