Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ ”Extindere zona rezidentiala”, str. Gavril Musicescu, CF nr. 415200

Plan Urbanistic Zonal – ”Extindere zona rezidentiala”, str. Gavril Musicescu, CF nr. 415200, Timisoara, proiectant SC ARHITECT TRIMBITAS A  SRL, beneficiari POPARAD SORIN, POPARAD ADRIANA ZORICA.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 13.10.2020-22.10.2020.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ si Certificari, Direcția Generala de Urbanism – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464, e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 22.10.2020.

Documentaţia PUZ – ” Extindere zona rezidentiala”, str. Gavril Musicescu, CF nr. 415200, Timisoara – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

PT. ARHITECT ŞEF

Monica MITROFAN

Planșe:

situația existentă

încadrare în teritoriu

reglementări urbanistice

posibilități de mobilare

circulația terenurilor

studiu cvartal

documentații de urbanism aprobate în zonă

memoriu