Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ Imobil/Ansamblu de locuinte colective si functiuni complementare in regim Ds+P+2E+Er, amenajare accese si parcari”, str. Paul Constantinescu nr. 4

Plan Urbanistic Zonal – ”Imobil/ Ansamblu de locuinte colective si functiuni complementare in regim Ds+P+2E+Er, amenajare accese si parcari”, str. Paul Constantinescu nr. 4, Timisoara, proiectant SC SYNAPSE STUDIO  SRL, beneficiari MARDARE REMER CAMELIA .

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 03.07.2020.

Documentaţia PUZ ”Imobil/ Ansamblu de locuinte colective si functiuni complementare in regim Ds+P+2E+Er, amenajare accese si parcari”, str. Paul Constantinescu nr. 4, Timisoara – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

ARHITECT ŞEF

Emilian Sorin CIURARIU

Planșe:

Incadrare in PUG

Incadrare

Memoriu

Posibilitati de mobilare urbana

Proprietatea terenurilor

Reglementari urbanistice

Situatia existenta

Studiu cvartal