Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ Locuințe colective, funcțiuni complementare, comerț și servicii”, Zona Calea Torontalului DN KM562+850

Plan Urbanistic Zonal – ”Locuințe colective, funcțiuni complementare, comerț și servicii”, Zona Calea Torontalului DN KM562+850, Timișoara, proiectant SC LEVANT PROJECT  SRL, beneficiari SC CANOVA CCM SRL, Cilibiu Roxana Nicoleta, Faur Alexandra Daniela, Bude Zlatinca, Bude Dumitru, S.C. EUROBANAT PETROCHEM-P S.R.L.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 10.08.2020-20.08.2020.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ si Certificari, Direcția Generala de Urbanism – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/ 408 464, e-mail: dezvoltareurbana@primariatm.ro.

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail dezvoltareurbana@primariatm.ro, până la data 20.08.2020.

Documentaţia PUZ ”LOCUINTE COLECTIVE, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, COMERT SI SERVICII”, Zona Calea Torontalului DN KM562+850, Timisoara – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.