Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ ”Locuințe colective și funcțiuni complementare, dotări și servicii”, Calea Torontalului, CF 411290, 437047, 417651, 449380, 449381, 426734, 426735

Plan Urbanistic Zonal – ”Locuințe colective și funcțiuni complementare, dotări și servicii”, Calea Torontalului, CF 411290, 437047, 417651, 449380, 449381, 426734, 426735, Timisoara, proiectant SC ATG STUDIO SRL, beneficiari:  SC TAURUS EQUITY INVEST SRL, Daniel Norbert Varzariu.

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 13.11.2020.

Documentaţia PUZ ”Locuințe colective și funcțiuni complementare, dotări și servicii”, Calea Torontalului, CF 411290, 437047, 417651, 449380, 449381, 426734, 426735, Timisoara – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

Pt. ARHITECT ŞEF

Monica MITROFAN

Planșe:

Studiu cvartal

Situația existentă

Reglementări urbanistice

Circulația terenurilor

Propunere volumetrică

Propunere mobilare și perspective

Memoriu tehnic de arhitectură

Memoriu non-tehnic

Plan topografic