Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ ”Locuinte individuale/colective mici si functiuni complementare”, Extravilan CF 438685

Plan Urbanistic Zonal – ”Locuinte individuale/colective mici si functiuni complementare”, Extravilan CF 438685 ,Timisoara, proiectant SC PRO-ARH TCC SRL, beneficiar Sandru Remus Alexandru, Sandru Cosmina Ramona.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 09.10.2020-18.10.2020.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ si Certificari, Direcția Generala de Urbanism – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408345, e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 18.10.2020.

Documentaţia PUZ – ” Locuinte individuale/colective mici si functiuni complementare”, Extravilan CF 438685 ,Timisoara – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

p.Arhitect Şef

Monica Mitrofan

Planșe:

situația existentă

plan de încadrare

accesibilitate

funcțiuni

reglementări urbanistice

mobilare urbană

studiu cvartal

proprietatea asupra terenurilor

memoriu