Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ ”Locuinte individuale cu functiuni complementare”, Extravilan conf.CF 432528 Timisoara

Plan Urbanistic Zonal – ”Locuinte individuale cu  functiuni complementare”, Extravilan conf.CF 432528 Timisoara, proiectant SC SIREGON GRUP SRL, beneficiar Stefan Paul, Stefan Andrada-Adnana.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 15.10.2020-24.10.2020.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ si Certificari, Direcția Generala de Urbanism – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408345, e-mail: dezvoltareurbana@primariatm.ro.

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail dezvoltareurbana@primariatm.ro, până la data 24.10.2020.

Documentaţia PUZ – ” Locuinte individuale cu  functiuni complementare”, Extravilan conf.CF 432528 Timisoara – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

p.Arhitect Şef

Monica Mitrofan

Planșe:

situația existentă

reglementări urbanistice

mobilare urbană

proprietatea asupra terenurilor

echipare edilitară

memoriu de prezentare