Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ ”Servicii turistice, agrement, comrt, statie carburant, spalatorie auto, aquaparc S+P+11E”, str. Dunarea

Plan Urbanistic Zonal – ”Servicii turistice, agrement, comrt, statie carburant, spalatorie auto, aquaparc S+P+11E”, strada Dunarea, Timisoara, proiectant SC LEVANT PROJECT  SRL, beneficiar SC BEGA INVEST SRL.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 28.08.2020-06.09.2020.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ si Certificari, Direcția Generala de Urbanism – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/ 408 464, e-mail: dezvoltareurbana@primariatm.ro.

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail dezvoltareurbana@primariatm.ro, până la data 06.09.2020.

Documentaţia PUZ ” ”Servicii turistice, agrement, comrt, statie carburant, spalatorie auto, aquaparc S+P+11E”, strada Dunarea, Timisoara – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

încadrare în teritoriu

plan situația existentă

plan mobilare urbanistică

plan reglementări urbanistice

proprietatea asupra terenurilor

randări volumetrice

memoriu tehnic