Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ ZONA LOCUINTE COLECTIVE CU SERVICII LA PARTER IN REGIM DE INALTIME P+4E+Er/M”, str. Leandrului nr. 2

Plan Urbanistic Zonal – ”ZONA LOCUINTE COLECTIVE CU SERVICII LA PARTER IN REGIM DE INALTIME P+4E+Er/M”, str. Leandrului  nr. 2, Timisoara, proiectant SC ARHITECTIM SRL, beneficiari SC EDA STUDIO VEST SRL, SC DRASORAL SRL.

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail dezvoltareurbana@primariatm.ro, până la data 25.06.2020.

Documentaţia PUZ ”ZONA LOCUINTE COLECTIVE CU SERVICII LA PARTER IN REGIM DE INALTIME P+4E+Er/M” – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

plan de încadrare

încadrare

situația existentă

mobilare urbană 1

mobilare urbană 2

reglementări urbanistice 1

reglementări urbanistice 2

proprietatea asupra terenurilor

extras PUG

memoriu

volumetrie