Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ ”Zona mixed use servicii, mica productie, depozitare/ spatii pentru sport si agrement si spatii pentru cazare”, str. Polona 23A

Plan Urbanistic Zonal – ”Zona mixed use servicii, mica productie, depozitare/ spatii pentru sport si agrement si spatii pentru cazare”, str. Polona 23A, Timisoara, proiectant SC D-CONTEXT STUDIO SRL, beneficiar XTRATECRO SRL.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 16.12.2020 – 28.12.2020.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ si Certificari, Direcția Generala de Urbanism – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464, e-mail: dezvoltareurbana@primariatm.ro.

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail dezvoltareurbana@primariatm.ro, până la data 28.12.2020.

Documentaţia PUZ – ”Zona mixed use servicii, mica productie, depozitare/ spatii pentru sport si agrement si spatii pentru cazare”, str. Polona 23A, Timisoara – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

Planșe:

situația existentă

plan de încadrare

posibilități de mobilare

reglementări urbanistice

studiul vecinătăților