Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ ”Zona mixtă: locuire colectivă și funcțiuni complementare, comerciale, servicii, activități economice de tip terțiar”, străzile Gloriei 11, Eroilor 71, Ștefan cel Mare și Vărădia

Plan Urbanistic Zonal – ”Zona mixtă: locuire colectivă și funcțiuni complementare, comerciale, servicii, activități economice  de tip terțiar (birouri, turism, administrative, financiar bancare), invățământ”, străzile Gloriei 11, Eroilor 71, Ștefan cel Mare și Vărădia, Timișoara, proiectant SC PARASITESTUDIO SRL, beneficiar  SC ARTEMIS REAL ESTATE SRL.

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail dezvoltareurbana@primariatm.ro, până la data 13.09.2020.

Documentaţia PUZ ”Zona mixtă: locuire colectivă și functiuni complementare, comerciale, servicii, activități economice  de tip terțiar (birouri, turism, administrative, financiar bancare), invătământ”, străzile Gloriei 11, Eroilor 71, Ștefan cel Mare și Vărădia, Timișoara,  – poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara, secțiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

Pt. ARHITECT ŞEF

Emilian Sorin CIURARIU

situația existentă

plan încadrare în zonă

propunere de mobilare urbanistică

reglementări urbanistice

proprietatea asupra terenurilor

studiu cvartal

scheme conceptuale

siluete urbane

studiu de însorire

memoriu