Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ ”Zona preponderent servicii (birouri, spatii comerciale) si locuinte colective”, str. Stefan Procopiu nr. 4-6

Plan Urbanistic Zonal – ”Zona preponderent servicii (birouri, spatii comerciale) si locuinte colective”, strada Stefan Procopiu nr. 4-6, Timisoara, proiectant SC ARHITECTIM SRL, beneficiar  SC ELMAS-PAGAD SRL.

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 14.10.2020.

Documentaţia PUZ ” Zona preponderent servicii (birouri, spatii comerciale) si locuinte colective”, strada Stefan Procopiu nr. 4-6, Timisoara,  – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

Pt. ARHITECT ŞEF

Monica MITROFAN

Planșe:

situația existentă

încadrare în teritoriu

reglementări urbanistice 1:500

reglementări urbanistice 1:1000

posibilități de mobilare

proprietatea asupra terenurilor

volumetrie

memoriu