Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ „Funcțiuni mixte, locuințe și servicii”, str. CLOȘCA nr. 15, Timișoara, proiectant SC RD SIGN SRL , beneficiar Parohia Ortodoxă Română Timișoara

Plan Urbanistic Zonal – „Funcțiuni mixte, locuinț și servicii”, str. CLOȘCA nr. 15, Timișoara, proiectant SC RD SIGN SRL , beneficiar Parohia Ortodoxă Română Timișoara.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 02.11.2021-10.11.2021.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare  PUD/PUZ, Direcția Generală de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464, e-mail: [email protected]

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 11.11.2021.

Documentaţia PUZ – „Funcțiuni mixte, locuinț și servicii”, str. CLOȘCA nr. 15, Timișoara, proiectant SC RD SIGN SRL , beneficiar  Parohia Ortodoxă Română Timișoara – poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara, secțiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Timișoara.

Arhitect Şef

Gabriel ALMĂJAN

 

 

Planșe:

Plan de încadrare

Posibilitate de mobilare

Proprietatea asupra terenurilor

Memoriu

Reglementari urbanistice

Situația existentă

Studiu cvartal

Volumetrie cvartal

Volumetrie propusa