Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ ”ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE’’, ZONA MEHALA, CF435096, CF 435098

Plan Urbanistic Zonal(PUZ) – ”ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE’’, ZONA MEHALA, CF435096, CF 435098 Timisoara, proiectant SC atelier CAAD SRL , beneficiar  PRECOB-CRETU LIANA-CODRUTA, DUCA AMBROZIU, DUCA MARINELA.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 18.06.2021-29.06.2021.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ si Certificari, Direcția Generala de Urbanism – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408345, e-mail: [email protected]

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 29.06.2021.

  Documentaţia PUZ – ” ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE’’, ZONA MEHALA, CF435096, CF 435098 Timisoara, proiectant SC atelier CAAD SRL , beneficiar  PRECOB-CRETU LIANA-CODRUTA, DUCA AMBROZIU, DUCA MARINELA.- poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

Arhitect Şef

Gabriel Almăjan

 

Planșe:

INCADRARE IN ZONA

SITUAȚIA EXISTENTĂ

INCADRARE ACCESIBILITATE

REGLEMENTARI

MOBILARE

Retele electrice

PROPRIETATE

STUDIU CVARTAL

Memoriu 

RLU aferent PUZ 

Plan regelementări