Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ „Construcţii pentru servicii, comerţ şi locuinţe colective”, strada Mareşal Constantin Prezan nr. 2

ETAPA 1 – PLAN URBANISTIC ZONAL – „Construcţii pentru servicii, comerţ şi locuinţe colective”, strada Mareşal Constantin Prezan nr. 2, Timişoara, proiectant S.C. 5U STAMP S.R.L., beneficiar S.C. Noua Casă Locuinţe S.R.L..

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 15.07.2021.

Documentaţia „Construcţii pentru servicii, comerţ şi locuinţe colective”, strada Mareşal Constantin Prezan nr. 2, Timişoara, poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara, sectiunea „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultată la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

ARHITECT ŞEF

Gabriel ALMĂJAN

Planșe:

INCADRARE IN ZONA

SITUATIA EXISTENTA

ANALIZA FUNCTIUNI-CONDITII DE CONSTRUIBILITATE

REGLEMENTARI URBANISTICE

PROPUNERE DE MOBILARE URBANISTICA

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

PROPUNERI VOLUMETRICE

STUDIU DE INSORIRE

Memoriu

Memoriu Nontehnic