Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ ”Construire ansamblu cu funcțiuni mixte (locuințe colective și funcțiuni complementare, birouri, spații comerciale etc.), parcări la subsol/sol și multietajate, amenajare și construire zone tehnice, amenajarea incintei cu spații verzi și plantate, mobilier urban, alei carosabile și pietonale, platforme, împrejmuire, amplasare totem și semnale publicitare, branșamente utilități și instalații de utilizare aferente, deviere rețele utilități, amenajare și reconfigurare accese, semnalizare și semaforizare rutieră, organizare de șantier, operațiuni cadastrale și notariale pentru dezmembrări parcele, comasări parcele, alipire parcele’’, Timisoara, str.Bolintineanu nr.8, str.Gării nr.1

Etapa 1 – Etapa pregatitoare PUZ şi RLU aferent PUZ,  de informare şi consultare a publicului cu privire la urmatoarea documentaţie de urbanism:

Plan Urbanistic Zonal(PUZ) – ”Construire ansamblu cu funcțiuni mixte (locuințe colective și funcțiuni complementare, birouri, spații comerciale etc.), parcări la subsol/sol și multietajate, amenajare și construire zone tehnice, amenajarea incintei cu spații verzi și plantate, mobilier urban, alei carosabile și pietonale, platforme, împrejmuire, amplasare totem și semnale publicitare, branșamente utilități și instalații de utilizare aferente, deviere rețele utilități, amenajare și reconfigurare accese, semnalizare și semaforizare rutieră, organizare de șantier, operațiuni cadastrale și notariale pentru dezmembrări parcele, comasări parcele, alipire parcele’’, la imobilul situat intimisoara, str.Bolintineanu nr.8, str.Gării nr.1  identificate prin CF 451145, CF427996, CF427893, CF428157, CF427892, CF428155,CF 428158,  proiectant SC Subcontrol SRL , beneficiar  PK AUBURN SRL.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 19.07.2021-28.07.2021.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ si Certificari, Direcția Generala de Urbanism – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408345, e-mail: [email protected]

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 28.07.2021.

Documentaţia PUZ – ”CONSTRUIRE ANSAMBLU CU FUNCȚIUNI MIXTE (LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, BIROURI, SPAȚII COMERCIALE ETC.), PARCĂRI LA SUBSOL/SOL ȘI MULTIETAJATE, AMENAJARE ȘI CONSTRUIRE ZONE TEHNICE, AMENAJAREA INCINTEI CU SPAȚII VERZI ȘI PLANTATE, MOBILIER URBAN, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, PLATFORME, ÎMPREJMUIRE, AMPLASARE TOTEM ȘI SEMNALE PUBLICITARE, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI ȘI INSTALAȚII DE UTILIZARE AFERENTE, DEVIERE REȚELE UTILITĂȚI, AMENAJARE ȘI RECONFIGURARE ACCESE, SEMNALIZARE ȘI SEMAFORIZARE RUTIERĂ, ORGANIZARE DE ȘANTIER, OPERAȚIUNI CADASTRALE ȘI NOTARIALE PENTRU DEZMEMBRĂRI PARCELE, COMASĂRI PARCELE, ALIPIRE PARCELE’’, la imobilul situat inTimisoara,str.Bolintineanu nr.8, str.Garii nr.1  identificate prin CF 451145, CF427996, CF427893, CF428157, CF427892,CF428155 CF 428158,  proiectant SC SUBCONTROL SRL , beneficiar  PK AUBURN SRL. – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

 Arhitect Şef,

GABRIEL ALMĂJAN     

Planșe:

Incadrare in teritoriu

Analiza situatie existenta cvartal

Analiza situatie existenta detaliu

Reglementari urbanistice

Scenariu exemplificativ de mobilare

Memoriu Aviz de Oportunitate