Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ ”Construire cladiri pentru depozitare, servicii si birouri”, CF nr. 422049, extravilan Timisoara

Plan Urbanistic Zonal ”Construire cladiri pentru depozitare, servicii si birouri”, CF nr. 422049, extravilan Timisoara, proiectant CONSTANTIN CIOCAN BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA, beneficiar DRAGOS EUGENIA.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 09.09.2021-18.09.2021.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ si Certificari, Direcția Generala de Urbanism – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464, e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 18.09.2021.

Documentaţia PUZ ” Construire cladiri pentru depozitare, servicii si birouri”, CF nr. 422049, extravilan Timisoara,  poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

ARHITECT ŞEF

Gabriel ALMĂJAN

Planșe:

Memoriu tehnic PUZ CF 422049

Plan topografic vizat OCPI PUZ CF 422049

U001-INCADRARE IN DOCUMENTATII URBANISTICE PUZ CF 422049

U002-PLAN DE SITUATIE EXISTENT PUZ CF 422049

U003-REGLEMENTARI URBANISTICE PUZ CF 422049

U004-PROPUNERE DE MOBILARE PUZ CF 422049

U005-CIRCULATIA JURIDICA A TERENULUI PUZ CF 422049

U006-STUDIU DE CVARTAL PUZ CF 422049