Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ „Construire funcțiuni mixte: locuire, comerț, servicii și parcare, în regim de construire S+P+4 la S+P+13, str. Simion Bărnuțiu, CF 443561, CF 444460, CF 444459, Timișoara

Plan Urbanistic Zonal „Construire funcțiuni mixte: locuire, comerț, servicii și parcare, în regim de construire S+P+4 la S+P+13, str. Simion Barnutiu, CF 443561, CF 444460, CF 444459, Timișoara, proiectant SC WH PROJECT SRL , beneficiar  SC UTT SA TIMIȘOARA”.

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 25.02.2021-04.03.2021.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ și Certificări, Direcția Generala de Urbanism – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408345, e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 04.03.2021.

Documentaţia PUZ – „Construire funcțiuni mixte: locuire, comerț, servicii și parcare, în regim de construire S+P+4 la S+P+13, str. Simion Bărnuțiu, CF 443561, CF 444460, CF 444459, Timișoara, proiectant SC WH PROJECT SRL , beneficiar  SC UTT SA TIMIȘOARA  – poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara, secțiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Timișoara.

p. Arhitect Şef

Monica Mitrofan

Planșe:

Plan de situație

Memoriu

Plan de încadrare

Situația existentă

Mobilare propusă

Concept 1

Concept 2

Concept 3

Concept 4

Concept 5

Concept 6

Propunere volumetrică