Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ ”Construire imobil locuințe colective în regim D+P+2E”, str. Budai Deleanu nr. 7

Plan Urbanistic Zonal – ”Construire imobil locuinte colective in regim D+P+2E”, str. Budai Deleanu nr. 7, Timisoara, proiectant SC TERNAR SRL, beneficiari SOCEANU NICOLAE si SOCEANU ELENA.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 06.07.2021-15.07.2021.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ si Certificari, Direcția Generala de Urbanism – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464, e-mail: [email protected]

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 15.07.2021.

Documentaţia PUZ ”Construire hala, anexa si platforma depozitare”, str. Budai Deleanu nr. 7, Timisoara, – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

ARHITECT ŞEF

Gabriel ALMĂJAN

Planșe:

MEMORIU REGULAMENT 

STUDIU INSORIRE

Incadrare in PUG 

Situație existentă

Incadrare in PUG nou

Reglementari

Reglementari Etaj A2

Incadrare in PUG nou 2000 A2

Proprietate asupra terenurilor

Mobilare A2

Mobilare Etaj A2

Mobilare Etaj 2

Studiu Cvartal-Nord A1

Studiu Cvartal-Sud A1

Regim Inaltime Nord A1

Regim Inaltime Sud A1

Plan Institutii

Insorire1 A3

Insorire2 A3

Insorire3 A3

Insorire4 A3

Insorire5 A3

Insorire6 A3