Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ Elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) in vederea construirii unui imobil de locuinte colectice si functiuni complementare” str. Daliei nr. 21

Plan Urbanistic Zonal – Elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) in vederea construirii unui imobil de locuinte colectice si functiuni complementare” str. Daliei nr. 21, Timisoara, proiectant Q Planning Consultants SRL, beneficiari Benzar Ioan si Benzar Vladuta-Larisa.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 11.03.2021 – 20.03.2021.

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], pana in data de 20.03.2021.

Documentaţia PUZ „Elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) in vederea construirii unui imobil de locuinte colectice si functiuni complementare” str. Daliei nr. 21, Timisoara, poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

Pt. ARHITECT ŞEF

Monica MITROFAN

 

Planșe:

Parte scrisă și parte desenată

Memoriu prezentare

Încadrare in PUG si localitate

Studiu cvartal existent

Studiu propuneri cvartal

Situatia existenta a parcelei

Reglementari urbanistice

Circulatia terenurilor

Posibilitate mobilare

Studiu volumetrie

Studiu insorire