Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ „Elaborare PUZ – construcție locuințe colective cu dotări și servicii”, strada Ștefan Procopiu nr. 4

Plan Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ – construcție locuințe colective cu dotări și servicii”, strada Stefan Procopiu nr. 4, Timișoara, proiectant SC 3d archiDraw SRL , beneficiar SC ASD INTERIO DESIGN SRL.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 20.04.2021-29.04.2021.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ și Certificări, Direcția Generală de Urbanism – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408345, e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 29.04.2021.

Documentaţia PUZ –  „Elaborare PUZ – construcție locuințe colective cu dotări și servicii”, strada Ștefan Procopiu nr. 4, Timișoara, proiectant SC 3d archiDraw SRL , beneficiar SC ASD INTERIO DESIGN SRL – poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara, secțiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Timișoara.

p. Arhitect Şef

Monica Mitrofan

Planșe:

Plan de încadrare în teritoriu

Plan de încadrare în zonă

Plan de încadrare în P.U.G.

Situația existentă

Reglementări urbanistice

Mobilare urbanistică

Volumetrie propusă

Studiu de cvartal

Memoriu