Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ ”Extindere zonă urbanizată prin PUZ aprobat prin HCL 535/2019 cu circulație auto și spații verzi”, zona Calea Sagului CF nr. 444384

Plan Urbanistic Zonal – ”Extindere zonă urbanizată prin PUZ aprobat prin HCL 535/2019 cu circulație auto și spații verzi”, zona Calea Sagului CF nr. 444384, extravilan Timisoara, proiectant SC RD SIGN SRL, beneficiar SEDAKO IMOBILIARE.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 15.03.2021 – 24.03.2021.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ si Certificari, Direcția Generala de Urbanism – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464, e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 24.03.2021.

Documentaţia PUZ – ”Extindere zonă urbanizată prin PUZ aprobat prin HCL 535/2019 cu circulație auto și spații verzi”, zona Calea Sagului CF nr. 444384, extravilan Timisoara – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

PT. ARHITECT ŞEF

Monica MITROFAN

 

Planșe:

Plan incadrare

Situatia existenta

Reglementari

Proprietate asupra terenurilor

Mobilare