Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ „LOCUINTA FAMILIALA”, str. Gr. T. Popa nr. 18 (CF 449713)

Plan Urbanistic Zonal – „LOCUINTA FAMILIALA”, str. Gr. T. Popa nr. 18 (CF 449713), Timisoara, proiectant SC MG BUILDING SRL , beneficiari  CRAI MIRCEA si CRAI ADRIANA;.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 12.03.2021-21.03.2021.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ si Certificari, Direcția Generala de Urbanism – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408345, e-mail: [email protected]

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 21.03.2021.

Documentaţia PUZ – – „LOCUINTA FAMILIALA”, str. Gr. T. Popa nr. 18 (CF 449713), Timisoara, proiectant SC MG BUILDING SRL , beneficiari  CRAI MIRCEA si CRAI ADRIANA  – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

p. Arhitect Şef

Monica Mitrofan

Planșe:

PLAN INCADRARE

SITUATIA EXISTENTA

REGLEMENTARI URBANISTICE

REGLEMENTARI EDILITARE

CIRCULATIA TERENURILOR

POSIBILITATI DE MOBILARE

STUDIU VOLUMETRIC

MEMORIU