Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ „Locuinţe colective cu funcţiuni complementare”, Timisoara, zona Mureş – Bv. Sudului – G. Musicescu

Plan Urbanistic Zonal – „Locuinţe colective cu funcţiuni complementare”, Timisoara, zona Mureş – Bv. Sudului – G. Musicescu, proiectant SC Arhitect Trimbiţaş SRL, beneficiari SC Anastasia Residence SRL, Eranus Aurica, Bardaş Dana, inregistrata cu nr. UR2021-005690/09.06.2021.

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], in perioada 22.06.2021 – 01.07.2021.

Documentaţia PUZ „Locuinţe colective cu funcţiuni complementare”, Timisoara, zona Mureş – Bv. Sudului – G. Musicescu, poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

ARHITECT ŞEF

GABRIEL ALMĂJAN

 

Planșe:

ÎNCADRARE în TERITORIU

PRINCIPII DE URBANIZARE

SITUAȚIA EXISTENTĂ

REGLEMENTARI

CIRCULATIA TERENURILOR

MOBILARE

NONTEHNIC

MEMORIU TEHNIC