Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ ”ZONĂ INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ȘI SERVICII”, CF 437325, CF 448794, STR. AURORA NR. 8

Plan Urbanistic Zonal – „ZONĂ INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ȘI SERVICII”, CF 437325, CF 448794, STR. AURORA NR. 8, Timișoara, proiectant SC ACV COMUNITATE SRL , beneficiar:  EPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ TIMIȘOARA;.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 27.10.2021-05.11.2021.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare  PUD/PUZ, Direcția Generală Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464, e-mail: [email protected]

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 05.11.2021.

Documentaţia PUZ –  „ZONĂ INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ȘI SERVICII”, CF 437325, CF 448794, STR. AURORA NR. 8, Timișoara, proiectant SC ACV COMUNITATE SRL , beneficiar:  EPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ TIMIȘOARA – poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Timișoara.

 Arhitect Şef,

GABRIEL ALMĂJAN

Planșe:

Incadrare în teritoriu

Memoriu AO

Mobilare urbanistică – varianta 1

Mobilare urbanistică – varianta 2

Reglementări urbanistice

Situația existentă

Studiu de cvartal