Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ „Zona locuinţe”, CF 452345, și CF 445300 Timișoara

Plan Urbanistic Zonal – „Zona locuinţe”, CF 452345, si CF 445300 Timisoara, proiectant SC ARHITECTIM SRL, beneficiar Suru Ioan, inregistrata cu nr. UR2021-007535/04.08.2021.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 09.08.2021 – 18.08.2021

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare PUD/PUZ, Direcția Generala Urbanism şi Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464, e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Informare şi Consiliere Cetăţeni (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până în data de 18.08.2021.

Documentaţia Plan Urbanistic Zonal – „Zona locuinţe”, CF 452345 si CF 445300, Timisoara, poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

ARHITECT ŞEF

Gabriel Almăjan

 

Planșe:

Incadrare in PUG vechi

Incadrare in PUZ aprobat

Incadrare in PUG nou Etapa 3

Situatia existenta

Reglementari urbanistice

Mobilare urbana

Proprietatea asupra terenurilor

Memoriu