Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ „Zona locuinţe”, CF 452345

Plan Urbanistic Zonal – „Zona locuinţe”, CF 452345, Timisoara, proiectant SC ARHITECTIM SRL, beneficiar Suru Ioan, inregistrata cu nr. UR2021-002977/18.03.2021.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 24.03.2021 – 02.04.2021

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ si Certificari, Direcția Generala de Urbanism – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464, e-mail: [email protected]

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până în data de 02.04.2021.

Documentaţia Plan Urbanistic Zonal – „Zona locuinţe”, CF 452345, Timisoara,, poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

Pt. ARHITECT ŞEF

Monica MITROFAN

Planșe:

Extras PUG

Incadrare în PUG in curs de aprobare Etapa 3

Incadrare în zonă

Incadrre în PUZ aprobat

Situația juridică a terenului

Memoriu PUZ

Mobilare urbană

Reglementări urbanistice

Situația existentă

Volumetrie