Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ ” Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă arterelor pricipale de trafic, conform CU nr.2211/29.06.2020 Construire locuințe colective P+3E+M/Er”, str. str.Cloșca, nr. 65-67, CF420862, CF402669

Plan Urbanistic Zonal – ” Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă arterelor pricipale de trafic, conform CU nr.2211/29.06.2020 Construire locuințe colective P+3E+M/Er”, str. str.Cloșca, nr. 65-67, CF420862, CF402669 Timisoara, proiectant SC Solartech Solution SRL , beneficiar  SC L’INTESA PROMOTIVE SRL.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 19.02.2021-28.02.2021.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ si Certificari, Direcția Generala de Urbanism – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408345, e-mail: dezvoltareurbana@primariatm.ro.

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail dezvoltareurbana@primariatm.ro, până la data 28.02.2021.

Documentaţia PUZ – ” Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă arterelor pricipale de trafic, conform CU2211/29.06.2020 Construire locuințe colective P+3E+M/Er”, str. str.Cloșca, nr. 65-67, CF420862, CF402669 Timisoara, proiectant SC Solartech Solution SRL , beneficiar  SC L’INTESA PROMOTIVE SRL  – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

p.Arhitect Şef

Monica Mitrofan

Planșe:

Incadrare în teritoriu

Extras PUG în curs de aprobare

Situatie existenta

Reglementari_urbanistice

Propunere mobilare 1

Propunere mobilare 2

Propunere mobilare 3

Propunere mobilare 4

Propunere mobilare 5

Studiu zona

Memoriu RLU