Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ ”Zonă productie, depozitare si servicii”, str. Ovidiu Cotrus CF 405020, Timisoara

Plan Urbanistic Zonal – ”Zonă productie, depozitare si servicii”, str. Ovidiu Cotrus CF 405020, Timisoara, proiectant SC WH PROJECT SRL, beneficiari SC IMOBILIARE ITALIANA SA.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 27.07.2021-05.08.2021.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ si Certificari, Direcția Generala de Urbanism – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464, e-mail: [email protected]

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 05.08.2021.

Documentaţia PUZ ”Zonă productie, depozitare si servicii”, str. Ovidiu Cotrus CF 405020, Timisoara,  poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

ARHITECT ŞEF

Gabriel ALMĂJAN

Planșe:

Incadrare

Situatia existenta

Reglementari

Proprietate

Mobilare

Cvartal

Memoriu

PLAN-TOPOGRAFIC