Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ ”ZONĂ PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE”, CF nr. 452632 (CF vechi nr. 425931), CF nr. 452636 (CF vechi nr. 411746), CF nr. 452622 (CF vechi. Nr. 425932), CF nr.452626 (CF vechi nr. 421100), Timișoara

Plan Urbanistic Zonal – ”ZONA PRODUCTIE SI DEPOZITARE”, CF nr. 452632 (CF vechi nr. 425931), CF nr. 452636 (CF vechi nr. 411746), CF nr. 452622 (CF vechi. Nr. 425932), CF nr.452626 (CF vechi nr. 421100), Timisoara,  proiectant SC MS – CAD SRL, beneficiari HALOIU CRISTINEL, HALOIU TAMARA – ALINA.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 12.10.2021 – 21.10.2021.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare PUD/PUZ, Direcția Generala Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464, e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 21.10.2021.

Documentaţia PUZ ”ZONA PRODUCTIE SI DEPOZITARE”, CF nr. 452632 (CF vechi nr. 425931), CF nr. 452636 (CF vechi nr. 411746), CF nr. 452622 (CF vechi. Nr. 425932), CF nr.452626 (CF vechi nr. 421100), Timisoara, poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

ARHITECT ŞEF

Gabriel ALMĂJAN

Planșe:

Conceptul propus – mobilare

Conceptul propus – zonificare

Memoriu oportunitate

Plan de incadrare în PUG

Plan de situație existent – mobilare

Plan de situatie existent – zonificare

Plan situații – existență teren