Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ ”ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE’’, ZONA MEHALA, CF408142, CF 408135

Plan Urbanistic Zonal(PUZ) – ”ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE’’, ZONA MEHALA, CF408142, CF 408135 Timisoara, proiectant SC atelier CAAD SRL , beneficiar  BALASIU OCTAVIAN- GHEORGHE, BALAS ELENA SIMIZIANA.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 18.06.2021-29.06.2021.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ si Certificari, Direcția Generala de Urbanism – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408345, e-mail: [email protected]

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 29.06.2021.

Documentaţia PUZ – ” ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE’’, ZONA MEHALA, CF408142, CF 408135 Timisoara, proiectant SC atelier CAAD SRL , beneficiar  BALASIU OCTAVIAN -GHEORGHE, BALAS ELENA SIMIZIANA. – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

Arhitect Şef

Gabriel Almăjan

 

Planșe:

INCADRARE IN ZONA

EXISTENT

Accesibilitate

REGLEMENTARI ELECTRICE

PROPRIETATE

MOBILARE

STUDIU CVARTAL

Memoriu

RLU aferent PUZ

Reglementari Edilitare