Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ – ”Zona rezidențială cu locuințe colective, funcțiuni complementare, dotări tehnico edilitare și accese”, str.Aurel Pop, CF 435560 Timișoara

Plan Urbanistic Zonal – ”Zona rezidențială cu locuințe colective, funcțiuni complementare, dotări tehnico edilitare și accese”, str.Aurel Pop, CF 435560 Timișoara, proiectant SC BLANK ARHITECTURE SRL, beneficiar OANCEA AUGUSTIN .

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 01.02.2021-10.02.2021.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ si Certificari, Direcția Generala de Urbanism – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408345, e-mail: dezvoltareurbana@primariatm.ro.

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail dezvoltareurbana@primariatm.ro, până la data 10.02.2021.

Documentaţia PUZ – ” Zona rezidențiala cu locuințe colective, funcțiuni complementare, dotări tehnico edilitare și accese”, str.Aurel Pop, CF 435560 Timișoara, proiectant SC BLANK ARHITECTURE SRL, beneficiar OANCEA AUGUSTIN- poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara, secțiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Timișoara.

p.Arhitect Şef

Monica Mitrofan

Planșe:

parte scrisă

reglementări urbanistice

mobilare

proprietate asupra terenurilor

perspective propunere

planuri de încadrare

situație existentă

studiu cvartal