Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ ”Zona rezidențială cu locuințe colective, funcțiuni complementare, dotări tehnico edilitare și accese”, str.Aurel Pop, CF 435560 Timișoara

Plan Urbanistic Zonal ”Zona rezidențială cu locuințe colective, funcțiuni complementare, dotări tehnico edilitare și accese”, str.Aurel Pop, CF 435560 Timișoara, proiectant SC BLANK ARHITECTURE SRL, beneficiar OANCEA AUGUSTIN .

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 01.02.2021-10.02.2021.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ si Certificari, Direcția Generala de Urbanism – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408345, e-mail: [email protected]

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 10.02.2021.

Documentaţia PUZ – ” Zona rezidențiala cu locuințe colective, funcțiuni complementare, dotări tehnico edilitare și accese”, str.Aurel Pop, CF 435560 Timișoara, proiectant SC BLANK ARHITECTURE SRL, beneficiar OANCEA AUGUSTIN- poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara, secțiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Timișoara.

p.Arhitect Şef

Monica Mitrofan

Planșe:

parte scrisă

reglementări urbanistice

mobilare

proprietate asupra terenurilor

perspective propunere

planuri de încadrare

situație existentă

studiu cvartal