Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ „Elaborare PUZ locuinţe”, str. Ioan Alexandru, Timişoara

ETAPA 1 – PLAN URBANISTIC ZONAL – „Elaborare PUZ locuinţe”, str. Ioan Alexandru, Timişoara, proiectant SC DV ARHITECT PLUS SRL, beneficiar Fintineanu Iulian Narcis.

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 21.05.2021.

Documentaţia PUZ „Elaborare PUZ locuinţe”, str. Ioan Alexandru, Timişoara, poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultată la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

Pt. ARHITECT ŞEF

Monica Mitrofan

Planșe:

Încadrare in PUG 

Încadrare în PUG

Încadrare MAPS

Încadrare PMT

Memoriu

Situația existentă

Reglementări urbanistice

Juridic

Mobilare

Profile stradale

Volumetrii

Studiu de cvartal