Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 19.01.2022.

Documentaţia PUZ „Locuinţe colective în regim maxim de înălţime S+P+7E+Er cu funcţiuni complementare”, str. Frederic Chopin nr. 1, Timişoara, poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultată la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

ARHITECT ŞEF,

Gabriel ALMĂJAN

Planșe

Memoriu prezentare

R.L.U. – PUZ

Încadreare în zonă

Situația existentă

Reglementări urbanistice varianta 1

Reglementări urbanistice varianta 2

Posibilități de mobilare urbană varianta 1

Posibilități de mobilare urbană varianta 2

Proprietatea asupra terenurilor

Studiu de cvartal

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 19.01.2022.

Documentaţia PUZ „Construire locuinţe unifamiliale”, str. Canal Bega nr. 12A, Timişoara, poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultată la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

ARHITECT ŞEF

Gabriel ALMĂJAN

Planșe

Încadrarea în zonă

Memoriu

Proprietatea și circulația terenurilor

Reglementări urbanistice

Regulament local

Situația existentă

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected] , până la data 27.01.2022.
Documentaţia PUZ „Dezvoltare zonă servicii si funcţiuni conexe”, teren intravilan, CF nr. 447656, 431500, 450567, 440593, (zona Plopi Sud), Timişoara, poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara, sectiunea „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultată la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

Planșe

Memoriu tehnic

Încadrare în teritoriu

Încadrare în P.U.G.

Studiu tramă stradală

Studiu accesibilitate

Studiu căi de comunicație rutieră

Principii de urbanizare

Situația existentă

Reglementări urbanistice

Posibilități de mobilare

Circulația terenurilor

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 27.01.2022.
Documentaţia PUZ „Dezcoltare zonă de agrement, sport şi funcţiuni conexe”, teren arabil intravilan, CF nr. 407911 (zona Plopi Sud), Timişoara, poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara, sectiunea „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultată la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

Planșe

Memoriu SUD

Incadrare in teritoriu

 Incadrare PUG

Studiu circulatii conf PUG

Studiu accesibilitate

 Studiu cai de comunicatie rutiera

Principii de urbanizare

SITUATIA EXISTENTA

 REGLEMENTARI URBANISTICE

 CIRCULATIA TERENURILOR

 POSIBILITATI DE MOBILARE

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 17.01.2022 – 26.01.2022.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare  PUD/PUZ, Direcția Generala de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464, e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 26.01.2021.

Documentaţia PUZ – „Corelare și reglementare paltformă industrială existentă – cu funcțiuni de producție, depozitare, birouri și servicii conexe”, Str. Avram Imbroane nr.9, Timișoara (platforma Continental existentă), proiectant SC SUBCONTROL SRL, beneficiari:  CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare 2022”, sau poate fi consultată la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

 Arhitect Şef

GABRIEL ALMĂJAN

Planșe

Memoriu

 Incadrare in localitate

 Studiu de cvartal

Plan situatie existenta

Reglementari urbanistice propuse

Reglementari edilitare

Plan mobilare

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 20.01.2022 – 30.01.2022.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare PUD/PUZ, Direcția Generala Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464, e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 30.01.2022.

Documentaţia PUZ ” Proiect imobiliar mixt, locuire colectiva si servicii”, str. Circumvalatiunii nr. 4, Timisoara, poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

 

ARHITECT ŞEF

Gabriel ALMĂJAN

Planșe

Memoriu Tehnic Explicativ

 Incadrare in PUG

Incadrare in teritoriu

Studiu cvartal

Plan situatie existenta

Reglementari urbanistice propuse

Plan mobilare

 

 

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 01.02.2022 – 10.02.2022.
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare PUD/PUZ, Direcția Generala de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408345, e-mail: [email protected].
Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 10.02.2022.
Documentaţia „PUZ – Funcțiuni mixte, locuințe colective și servicii”, CF 452966, Calea Torontalului, Timișoara, proiectant S.C. RD SIGN S.R.L., beneficiar Rusu Cristian Alin poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara, secțiunea „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Timișoara.

Planșe

PUZ Torontalului Rusu Memoriu

Plan incadrare

Studiu cvartal

Plan situatie existenta

Reglementari urbanistice propuse

Proprietate asupra terenurilor

Propunere de mobilare

Siluete urbane

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 02.02.2022-11.02.2022.
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare PUD/PUZ, Direcția Generala Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464, e-mail: [email protected].
Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 11.02.2022.
Documentaţia PUZ ”Ansamblu mixt de locuinte insiruite P+1E si locuinte colective P+1E+M si functiuni complementare, realizare accese noi si parcaje si amenajare parcele”, str. Paul Constantinescu nr. 28-32, Timisoara, poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

ARHITECT ŞEF

Gabriel ALMĂJAN

Planșe

Memoriu General

  PUZ PALD

AVIZ OPORTUNITATE- PUZ PALD

Plan de actiune

Aviz Arhitect sef

anexa plansa reglementari

Incadrare in teritoriu

 Situatia existenta

Studiu cvartal

Reglementari urbanistice

Posibilitati de mobilare urbana

Circulatia terenurilor

 

 1. Plan Urbanistic Zonal – „Dezvoltare zonă locuințe colective, comerț și servicii”, zona CALEA BUZIAȘULUI, identificat prin CF443300 și CF 443630, Timișoara, proiectant SC POWER ON SOLUTIONS SRL, beneficiari: Pirlea Gheorghe, Cornean Pirlea Ciprian-Constantin și Cornean Pirlea Andra-Nicoleta.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 07.02.2022-16.02.2022.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare  PUD/PUZ, Direcția Generala de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464, e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 16.02.2022.

 1. Documentaţia PUZ – – „Dezvoltare zonă locuințe colective, comerț și servicii”, zona CALEA BUZIAȘULUI, identificat prin CF443300 și CF 443630, Timișoara, proiectant SC POWER ON SOLUTIONS SRL, beneficiari:  Pirlea Gheorghe, Cornean Pirlea Ciprian-Constantin și Cornean Pirlea Andra-Nicoleta – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

 Arhitect Şef

GABRIEL ALMĂJAN

PLAN DE SITUATIE

EXTRAS CF

MEMORIU TEHNIC EXLICATIV

 PLAN INCADRARE

REGLEMENTARI APROBATE

STUDIU DE CVARTAL

PLAN SITUATIE EXISTENTA

REGLEMENTARI URBANISTICE PROPUSE

REGLEMENTARI EDILITARE

PLAN MOBILARE

INCADRARE IN LOCALITATE_ZONA

PLAN PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

PREZENTARE VOLUMETRICA

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 16.02.2022-25.02.2022.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare  PUD/PUZ, Direcția Generala de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464, e-mail: [email protected].

  Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 25.02.2022.

 1. Documentaţia PUZ – SERVICII”, Calea Sever Bocu nr. 84, Timișoara, proiectant SC ARHICTIM SRL, beneficiari:  SC TROPICALA SRL – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

 Arhitect Şef

GABRIEL ALMĂJAN

Planșe

Memoriu PUZ

STUDIU DE INSORIRE P+8E

PLAN DE INCADRARE IN ZONA

STUDIU DE CVARTAL

SITUATIA EXISTENTA

DISFUNCTIONALITATI

STUDIU TRANSPORT IN COMUN

REGLEMENTARI

UMOBILARE URBANA VARIANTA

VOLUMETRIE

DESFASURATE STRADALE

CAPAT DE PERSPECTIVA

 

 

 

1. Plan Urbanistic Zonal – „Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”,
str. GRIGORE ANTIPA nr. 30, identificat prin CF 432354, Timișoara,
proiectant SC ARH-ROM SRL,
beneficiar: RAȚIU TEODOR.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 17.02.2022-26.02.2022.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare  PUD/PUZ, Direcția Generala de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464, e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 16.02.2022.

 1. Documentaţia PUZ – „Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”, str. GRIGORE ANTIPA nr. 30, identificat prin CF 432354, Timișoara, proiectant SC ARH-ROM SRL, beneficiar: RAȚIU TEODOR – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primăriei Municipiului Timișoara.

 

 Arhitect Şef

GABRIEL ALMĂJAN

Planșe 

CF 432354

Existent

Incadrare

PUZ Etpa I – Memoriu

Reglementari

RT OCPI

Volumetrii

 

Plan Urbanistic Zonal – „Dezvoltare zonă mixed use – activități ccomerciale, servicii, birouri și locuințe”, str. MUREȘ-BOEMA, identificat prin CF 449657 și CF 449658, CF 449659, Timișoara, proiectant SC ATELIERELE ARHITECH SRL, beneficiari: Năcreală Dan Sorin și Năcreală Renatta.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 23.02.2022-04.03.2022.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare  PUD/PUZ, Direcția Generala de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464, e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 04.03.2022.

 1. Documentaţia PUZ – „Dezvoltare zonă mixed use – activități ccomerciale, servicii, birouri și locuințe”, str. MUREȘ-BOEMA, identificat prin CF 449657 și CF 449658, CF 449659, Timișoara, proiectant SC ATELIERELE ARHITECH SRL, beneficiari: Năcreală Dan Sorin și Năcreală Renatta – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

Arhitect Şef

GABRIEL ALMĂJAN

Planșe 

Situatia existenta

Situatia propusa

Perspective 1

Perspective 2

Memoriu nontehnic

 

 1. Plan Urbanistic Zonal – „Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare in regim de inaltime P+2E+M”, Str. Traian Simu 19/a, CF 411525, Traian Simu 19, CF 411515, Gr. Antipa 28, CF 411529, Timișoara, proiectant SC ACTINGREEN SRL, beneficiari: MUSTA VIRGIL FILARET si MUSTA ALINA.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 28.02.2022-09.03.2022.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare  PUD/PUZ, Direcția Generala de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464, e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 09.03.2022.

 1. Documentaţia PUZ – „Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare in regim de inaltime P+2E+M”, Str. Traian Simu 19/a, CF 411525, Traian Simu 19, CF 411515, Gr. Antipa 28, CF 411529, Timișoara, proiectant SC ACTINGREEN SRL, beneficiari: MUSTA VIRGIL FILARET si MUSTA ALINA – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

 Arhitect Şef

GABRIEL ALMĂJAN

Consilier

Monica MITROFAN

Planșe

MEMORIU S.O. PUZ SCANAT

PLAN DE INCADRARE IN ZONA

ANALIZA SITUATIE EXISTENTA

REGLEMENTARI URBANISTICE – SITUATIE PROPUSA

POSIBILITATI DE MOBILARE

VOLUMETRIE – POSIBILITATI DE MOBILARE

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

Plan Urbanistic Zonal – „Construire locuințe individuale pe parcelă”, zona CALEA BUZIAȘULUI nr. 41/A, identificat prin CF 445215, Timișoara, proiectant SC HORUS SRL, beneficiari: Crișan Darie, Crișan Andreea-Silvia, Iftimescu Mădălin-Ștefan, Iftimescu Paula.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 02.03.2022-11.03.2022.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare  PUD/PUZ, Direcția Generala de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464, e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 11.03.2022.

 1. Documentaţia PUZ – Construire locuințe individuale pe parcelă”, zona CALEA BUZIAȘULUI nr. 41/A, identificat prin CF 445215, Timișoara, proiectant SC HORUS SRL, beneficiari:  Crișan Darie, Crișan Andreea-Silvia, Iftimescu Mădălin-Ștefan, Iftimescu Paula – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

 

 Arhitect Şef,

GABRIEL ALMĂJAN

Consilier

Monica MITROFAN

Planșe

SOp Buziasului 1

SOp Buziasului 2

SOp Buziasului 3

SOp Buziasului 4

SOp Buziasului 5

SOp Buziasului 6

 

Plan Urbanistic Zonal – „Zonă locuințe”, str. Legumiculturii, identificat prin CF 452345 și CF 445303, CF 445300, Timișoara, proiectant SC arhitectim SRL, beneficiari: Suru Ioan, Țăranu Mircea-Gheorghe, Țăranu Georgevca, Municipiul Timișoara

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 09.03.2022-18.03.2022.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare  PUD/PUZ, Direcția Generala de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464, e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 18.03.2022.

 1. Documentaţia PUZ – „Zonă locuințe”, str. Legumiculturii, identificat prin CF 452345 și CF 445303, CF 445300, Timișoara, proiectant SC arhitectim SRL, beneficiari:  Suru Ioan, Țăranu Mircea-Gheorghe, Țăranu Georgevca, Municipiul Timișoara – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

 

 Arhitect Şef

GABRIEL ALMĂJAN

Consilier

Monica MITROFAN

 Planșe

Memoriu PUZ

Incadrare in localitate_zona

Situatia existenta

Reglementari urbanistice

Mobilare urbana

Extras din PUG in vigoare

 Incadrare PUZ Calea Urseni-Buziasului

 Extras din PUG in curs de aprobare – Etapa 3

Proprietatea asupra terenurilor

Volumetrie

Raportul informarii

Rezultatele informarii

Plan Urbanistic Zonal – „MUZEUL NAȚIONAL AL REVOLUȚIEI ANTICOMUNISTE DIN DECEMBRIE 1989”, Piața Libertății nr. 5-7, Timișoara, proiectant general POPP ȘI ASOCIAȚII SRL, proiectant arhitectură WESTFOURTH ARCHITECTURE SRL, beneficiari: MINISTERUL CULTURII – UNITATEA DE MANAGEMENT A PROIECTULUI.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 04.03.2022-13.03.2022.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare  PUD/PUZ, Direcția Generala de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464 (L-j 14.00 – 16.00), e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 13.03.2022.

 1. Documentaţia PUZ – „MUZEUL NAȚIONAL AL REVOLUȚIEI ANTICOMUNISTE DIN DECEMBRIE 1989”, Piața Libertății nr. 5-7, Timișoara, proiectant general POPP ȘI ASOCIAȚII SRL, proiectant arhitectură WESTFOURTH ARCHITECTURE SRL, beneficiari: MINISTERUL CULTURII – UNITATEA DE MANAGEMENT A PROIECTULUI – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare 2022”, sau poate fi consultată la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

 Arhitect Şef,

GABRIEL ALMĂJAN

 

Consilier,

Bettina-Evelin VARGA

Planșe

Încadrare in zona

Sit. existent

Site propunere

Volumetrie propusa

Volumetrie propusa

Desfasurate Stradale

Reglementari urbanistice propuse

Plan Urbanistic Zonal – ”Construire imobil locuinte colective P+2E cu spatii comerciale si locuri de parcare la parter”, str. Romulus nr. 37, Timisoara, proiectant SC URBAN CONTROL SRL, beneficiar SC EUROGULF RO SRL.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 07.03.2022 – 16.03.2022.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare PUD/PUZ, Direcția Generala Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464, e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 16.03.2022.

Documentaţia Etapa 1 – PUZ ”Construire imobil locuinte colective P+2E cu spatii comerciale si locuri de parcare la parter”, str. Romulus nr. 37, Timisoara, poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

 

ARHITECT ŞEF,

Gabriel ALMĂJAN

 

CONSILIER,

Liliana IOVAN

Planșe

Memoriu P.U.Z. str. Romulus (ETAPA – 1)

NONTEHNIC – Simulare insertie in sit

NONTEHNIC – Simulare posibilitati de mobilare urbana

NONTEHNIC – Studiu de insorire

Studiu Topografic cu viza O.C.P.I

INCADRAREA IN ZONA

SITUATIA EXISTENTA

REGLEMENTARI URBANISTICE

POSIBILITATI DE MOBILARE URBANA

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

STUDIU DE CVARTAL

                                                                      

 1. „PUZ – Extindere zonă servicii hoteliere”, CF407032, Timișoara, str. Dinu Lipatti nr. 25 proiectant S.C. CUB-ART S.R.L., beneficiar SC PRESIDENT SRL

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 08.03.2022 – 17.03.2022.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare  PUD/PUZ, Direcția Generală de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408345, e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 17.03.2022.

Documentaţia PUZ – Extindere zonă servicii hoteliere”, CF407032, Timișoara, str. Dinu Lipatti nr. 25 proiectant S.C. CUB-ART S.R.L., beneficiar SC PRESIDENT SRL, poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara, secțiunea  poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare 2022”, sau poate fi consultată la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

 

 Arhitect Şef,

GABRIEL ALMAJAN

 

Consilier,

RĂZVAN POPESCU

Planșe

Memoriu tehnic explicativ

Incadrare in zona

Studiu de cvartal

Studiu de cvartal – ilustrat

Plan situatie existenta

Plan situatie existenta – studiu de trafic

Reglementari urbanistice propuse

Proprietatea asupra terenurilor

Plan mobilare

 

 

 

Plan Urbanistic Zonal – „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, Piața Aurel Vlaicu nr. 3, identificat prin CF 45179, Timișoara, proiectant SC DM DEZVOLTARE.RO SRL, beneficiari: Hebristian Andrada și Cristian, Senn Didier Nicolas

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 10.03.2022-19.03.2022.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare  PUD/PUZ, Direcția Generala de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464, e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 19.03.2022.

 1. Documentaţia PUZ – Locuințe colective și funcțiuni complementare”, Piața Aurel Vlaicu nr. 3, identificat prin CF 45179, Timișoara, proiectant SC DM DEZVOLTARE.RO SRL, beneficiari:  Hebristian Andrada și Cristian, Senn Didier Nicolas – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

 

 Arhitect Şef,

GABRIEL ALMĂJAN

Consilier,

Monica MITROFAN

 Planșe

MEMORIU

PERSPECTIVE

INCADRARE IN ZONA

PLAN SITUATIE EXISTENTA

REGLEMENTARI URBANISTICE PROPUSE

PLAN MOBILARE

„PUZ – Locuințe pentru maxim două familii și funcțiuni complementare”, CF 444699, intravilan, Timișoara, Str. Calea Ghirodei, nr. 55, proiectant S.C. 5U STAMP S.R.L., beneficiar Iordan Marius-Dan și Iordan Florina-Raduta

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 18.03.2022 – 27.03.2022.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare  PUD/PUZ, Direcția Generala de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464, e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 27.03.2022.

Documentaţia „PUZ  – Locuințe pentru maxim două familii și funcțiuni complementare”, CF 444699, intravilan, Timișoara, Str. Calea Ghirodei, nr. 55, proiectant S.C. 5U STAMP S.R.L., beneficiar Iordan Marius-Dan și Iordan Florina-Raduta poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara, secțiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare 2022”, sau poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Timișoara.

 

 Arhitect Şef

GABRIEL ALMĂJAN

Consilier,

Bettina-Evelin Varga

Memoriu Etapa 1 – PUZ

Memoriu Non tehnic

INCADRARE IN TERITORIU-ZONA

 STUDIU CVARTAL

PLAN SITUATIE EXISTENTA

REGLEMENTARI URBANISTICE

REGLEMENTARI EDILITARE

 PLAN MOBILARE

PROPRIETATEA TERENURILOR

PROPUNERI VOLUMETRICE

STUDIU DE INSORIRE

Plan Urbanistic Zonal – „DEZVOLTARE ZONĂ DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE DE TIP INDUSTRIAL”, CF 404005, EXTRAVILAN (zona Calea Aradului), Timișoara, proiectant SC VITAMIN ARCHITECTS SRL , beneficiari:  Răduțiu Andreea Monica, Răduțiu Gheorghe Cornel, Răduțiu Ana;.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 18.03.2022 – 27.03.2022.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare  PUD/PUZ, Direcția Generala de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464, e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 27.03.2022.

Documentaţia PUZ –  „DEZVOLTARE ZONĂ DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE DE TIP INDUSTRIAL”, CF 404005, EXTRAVILAN, Timisoara, proiectant SC VITAMIN ARCHITECTS SRL, beneficiari:  Răduțiu Andreea Monica, Răduțiu Gheorghe Cornel, Răduțiu Ana – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare 2022”, sau poate fi consultată la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

 Arhitect Şef,

GABRIEL ALMAJAN

 

Consilier,

Bettina-Evelin VARGA

Planșe

INCADRARE IN LOCALITATE

STUDIU DE CVARTAL

PLAN SITUATIE EXISTENTA

REGLEMENTARI URBANISTICE

REGLEMENTARI EDILITARE

PLAN MOBILARE

RETELE EDILITARE

REGLEMENTARI EDILITARE

Memoriu tehnic explicativ

                                                                               

Demararea Etapei 1 – Etapa pregatitoare PUZ şi RLU aferent PUZ, de informare şi consultare a publicului cu privire la urmatoarea documentaţie de urbanism:
PUZ – „Zonă mixtă:Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”, Str. Tudor Vladimirescu, CF nr. 408383, 408384, 408386, 408369, 408372, 408744, 408745, 407761, Timișoara, proiectant S.C. Levant Project S.R.L., beneficiar S.C.Bega Invest S.A.
Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 30.03.2022 – 08.04.2022.
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare PUD/PUZ, Direcția Generala de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408345, e-mail: [email protected].
Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 08.04.2022.
Documentaţia PUZ – „Zonă mixtă:Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”, Str. Tudor Vladimirescu, CF nr. 408383, 408384, 408386, 408369, 408372, 408744, 408745, 407761, Timișoara, proiectant S.C. Levant Project S.R.L., beneficiar S.C.Bega Invest S.A., poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara, secțiunea „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Timișoara.

Planșe

ETAPA I MEMORIU GENERAL

PLAN DE INCADRARE IN LOCALITATE

INCADRAREA IN PUZ MALURILE CANALULUI BEGA

PLAN SITUATIE EXISTENTA

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

PLAN MOBILARE URBANISTICA

RANDARI VOLUMETRICE

STUDIU DE CVARTAL

PUZ-URI APROBATE IN ZONA

PROPUNERE PARCARI SUBTERANE

Etapei 1 – Etapa pregatitoare PUZ şi RLU aferent PUZ, de informare şi consultare a publicului cu privire la urmatoarele documentaţii de urbanism: Plan Urbanistic Zonal – ”Locuinte colective si functiuni complementare”, str. Paul Constantinescu nr. 48 si nr. 10B, Timisoara, proiectant SC RD SIGN SRL, beneficiar DAM – EXPERT BUILDING SRL, DAMIAN DORIN.
Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 19.04.2022-02.05.2022.
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare PUD/PUZ, Direcția Generala Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464, e-mail: [email protected].
Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 02.05.2022.
Documentaţia PUZ ”Locuinte colective si functiuni complementare”, str. Paul Constantinescu nr. 48 si nr. 10B, Timisoara, poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.
PLANSE

PUZ -Memoriu de specialitate

Incadrare in localitate_zona

Studiu cvartal

Plan situatie existenta

Reglementari urbanistice propuse

Reglementari edilitare

Plan mobilare propusa

Proprietate asupra terenurilor

 „PUZ – Funcțiuni mixte: comerț, servicii, depozitare și producție nepoluantă”, Timiș, extravilan, CF nr. 419151, CF nr. 419152, CF nr. 419154, proiectant RD Sign Studio S.R.L., beneficiar Dedeman S.R.L.
Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 21.04.2022 – 30.04.2022.
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare PUD/PUZ, Direcția Generala de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408345, e-mail: [email protected].
Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 30.04.2022.
Documentaţia „PUZ – Funcțiuni mixte: comerț, servicii, depozitare și producție nepoluantă”, Timiș, extravilan, CF nr. 419151, CF nr. 419152, CF nr. 419154, proiectant RD Sign Studio S.R.L., beneficiar Dedeman S.R.L. poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara, secțiunea „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Timișoara.

Planșe

PUZ Dedeman Memoriu arh

Incadrare in localitate

Studiu cvarta

Plan situatie existenta

Reglementari urbanistice

Reglementari edilitare

Propunere de mobilare

Proprietate asupra terenurilor

 

 

Etapa 1 Plan Urbanistic Zonal – „Zonă mixtă: Locuinţe colective, servicii, birouri”, str. I.I. de la Brad – str. Constructorilor, Timișoara, proiectant S.C. PROCAD S.R.L., beneficiar S.C. IUKO LAND INVEST S.R.L.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 29.04.2022 – 08.05.2022.
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare PUD/PUZ, Direcția Generala de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464 (L-j 14.00 – 16.00), e-mail: [email protected].
Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 08.05.2022.
1) Documentaţia PUZ – – „Zonă mixta: Locuinţe colective, servicii, birouri”, str. I.I. de la Brad – str. Constructorilor, Timișoara, proiectant S.C. PROCAD S.R.L., beneficiar S.C. IUKO LAND INVEST S.R.L. poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare 2022”, sau poate fi consultată la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

Planșe

Memoriu Studiu de oportunitate

 INCADRARE IN TERITORIU

SITUATIA EXISTENTA

REGLEMENTARI URBANISTICE – ZONIFICARE

PROPRIETATI ASUPRA TERENURILOR

PROPUNERE DE MOBILARE

STUDIU CVARTAL – PROPUNERE DE DEZVOLTARE

1. „PUZ – Extindere zonă servicii hoteliere”, CF407032, Timișoara, str. Dinu Lipatti nr. 25 proiectant S.C. CUB-ART S.R.L., beneficiar SC PRESIDENT SRL
Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 16.05.2022 – 25.05.2022.
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare PUD/PUZ, Direcția Generală de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408345, e-mail: [email protected].
Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 25.05.2022.
Documentaţia „PUZ – Extindere zonă servicii hoteliere”, CF407032, Timișoara, str. Dinu Lipatti nr. 25 proiectant S.C. CUB-ART S.R.L., beneficiar SC PRESIDENT SRL, poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara, secțiunea poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare 2022”, sau poate fi consultată la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

Planșe

Memoriu tehnic explicativ

Incadrare in zona

 Studiu de cvartal

Studiu de cvartal – ilustrat

Plan situatie existenta

Plan situatie existenta – studiu de trafic

Reglementari urbanistice propuse

Proprietatea asupra terenurilor

Plan mobilare

 1. PUZ – „DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ – LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, Timiș, str. Augustin Coman, CF nr. 444976, proiectant SC LEVANT PROJECT SRL, beneficiar SC TIMCON SA

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 23.05.2022 – 01.06.2022.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare  PUD/PUZ, Direcția Generala de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408345, e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 01.06.2022.

Documentaţia PUZ  „DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ – LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, Timiș, str. Augustin Coman, CF nr. 444976, proiectant SC LEVANT PROJECT SRL, beneficiar SC TIMCON SA, poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara, secțiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Timișoara.

 

 Arhitect Şef

GABRIEL ALMAJAN

 

Consilier

BETTINA VARGA

Planșe

MEMORIU GENERAL

STUDIU DE CVARTAL

PLAN SITUATIE EXISTENTA

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

PLAN MOBILARE URBANISTICA

RANDARI VOLUMETRICE

                                                                            

demararea Etapei 1 – Etapa pregatitoare PUZ şi RLU aferent PUZ, de informare şi consultare a publicului cu privire la urmatoarea documentaţie de urbanism:
Plan Urbanistic Zonal – ”Construire locuinte cuplate in regim P+1E. Parcelare teren”, str. Laurentiu Nicoara (fosta Vasia Vasilescu) CF nr. 417191, CF nr. 429527, CF nr. 429529, Timisoara, proiectant SC SYNAPSE STUDIO SRL, beneficiar SC LMV SRL.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 23.06.2022 – 03.07.2022.
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare PUD/PUZ, Direcția Generala Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464, e-mail: [email protected].
Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 03.07.2022.
Documentaţia PUZ ” Construire locuinte cuplate in regim P+1E. Parcelare teren”, str. Laurentiu Nicoara (fosta Vasia Vasilescu) CF nr. 417191, CF nr. 429527, CF nr. 429529, Timisoara, poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

PUZ Laurentiu Nicoara – Memoriu Etapa 1

Incadrare in teritoriu

Extras din PUZ Vasia Vasilescu

Situatia existenta

Reglementari urbanistice – zonificare

Propunere de mobilare urbana

Proprietatea asupra terenurilor

Studiu cvartal

Studiu de cvartal – Analiza circulatii

A.08 Studiu cvartal – Analiza functiuni

Plan Urbanistic Zonal – „DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE, COMERT, SERVICII SI DOTARI”, zona CALEA BUZIAȘULUI, identificat prin CF 421045, CF 421061, CF 439002, CF 438938 (A1549/3/3/2), CF 413480, CF 413477, CF 413451, CF 413470, CF 413475, Timișoara, proiectant SC POWER ON SOLUTIONS  SRL, beneficiari:   SC CLUB SRL și SC TUCASA RESIDENCE SRL.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 29.06.2022-08.07.2022.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare  PUD/PUZ, Direcția Generala de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464, e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 08.07.2022.

 1. Documentaţia PUZ – „DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE, COMERT, SERVICII SI DOTARI”, zona CALEA BUZIAȘULUI, identificat prin CF 421045, CF 421061, CF 439002, CF 438938 (A1549/3/3/2), CF 413480, CF 413477, CF 413451, CF 413470, CF 413475, Timișoara, proiectant SC POWER ON SOLUTIONS  SRL, beneficiari:   SC CLUB SRL și SC TUCASA RESIDENCE SRL – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

 Arhitect Şef,

GABRIEL ALMĂJAN

Consilier,

Monica MITROFAN

Planșe

EXTRAS CARTE FUNCIARA

MEMORIU TEHNIC EXPLICATIV

INCADRARE IN LOCALITATE ZONA

STUDIU DE CVARTAL

PLAN SITUATIE EXISTENTA

REGLEMENTARI URBANISTICE PROPUSE

PLAN MOBILARE

PLAN DE INCADRARE REGLEMENTARI APROBATE

PLAN PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

CENTRU URBAN AL CARTIERULUI BUZIASULUI

PREZENTARE VOLUMETRICA

ETAPA 1 – PLAN URBANISTIC ZONAL – „Dezvoltare zonă locuințe şi funcţiuni complementare”, zona CIARDA ROȘIE, CF nr. 414734, Timişoara, proiectant SC CUB ART SRL, beneficiar MELINTE CRISTIANA OZANA.

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 11.07.2022.

Documentaţia PUZ „Dezvoltare zonă locuințe şi funcţiuni complementare”, zona CIARDA ROȘIE, CF nr. 414734, Timişoara, poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultată la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

 

ARHITECT ŞEF,

Gabriel ALMĂJAN

Consilier,

Monica MITROFAN

Planșe

Memoriu tehnic explicativ

Incadrare in zona

Studiu de cvartal

Plan situatie existenta

Reglementari urbanistice propuse

Proprietatea asupra terenurilor

Plan mobilare

ETAPA 1 – PLAN URBANISTIC ZONAL – „Dezvoltare zonă locuințe şi funcţiuni complementare”, zona CIARDA ROȘIE, CF nr. 439073, Timişoara, proiectant SC CUB ART SRL, beneficiari SC GH-HOUSE BUILDER SRL și SC PAF INVESTMENT BY PANTI SRL.

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 11.07.2022.

Documentaţia PUZ „Dezvoltare zonă locuințe şi funcţiuni complementare”, zona CIARDA ROȘIE, CF nr. 439073, Timişoara, poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultată la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

ARHITECT ŞEF,

Gabriel ALMĂJAN

Consilier,

 Monica MITROFAN

Planșe

Memoriu tehnic explicativ

 Incadrare in zona

 Studiu de cvartal

Plan situatie existenta

Reglementari urbanistice propuse

Proprietatea asupra terenurilor

Plan mobilare

1. PUZ „Reabilitare, reamenajare și extindere cazarmă”, Timișoara, Str. General Grigorescu, nr. 2, CF nr. 449773, CF nr. 416867, proiectant S.C. Rd Sign S.R.L., inițiator S.C. Cerealcom Timiș S.A.
Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 13.07.2022 – 22.07.2022.
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare PUD/PUZ, Direcția Generala de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408345, e-mail: [email protected].
Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 22.07.2022.
Documentaţia PUZ „Reabilitare, reamenajare și extindere cazarmă”, Timișoara, Str. General Grigorescu, nr. 2, CF nr. 449773, CF nr. 416867, proiectant S.C. Rd Sign S.R.L., inițiator S.C. Cerealcom Timiș S.A. poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara, secțiunea „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Timișoara.

Planșe

PUZ Cazarma U-Memoriu de specialitate

Incadrare in localitate_zona

Studiu cvartal

Plan situatie existenta

Reglementari urbanistice propuse

Proprietate asupra terenurilor

Plan mobilare propusa

 1. Plan Urbanistic Zonal – ”Extindere zonă de servicii medicale și funcțiuni complementare”, str. Ciprian Porumbescu, CF nr. 448112, CF nr. 451448, CF nr. 452473, CF nr. 423595, CF nr. 408586, CF nr. 452274, CF nr. 423374, CF nr. 451618, Timisoara, proiectant SC RD SIGN SRL, beneficiar ASOCIATIA ONCOHELP.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 14.07.2022 – 24.07.2022.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ si Certificari, Direcția Generala de Urbanism – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464, e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 24.07.2022.

Documentaţia PUZ ”Extindere zonă de servicii medicale și funcțiuni complementare”, str. Ciprian Porumbescu, CF nr. 448112, CF nr. 451448, CF nr. 452473, CF nr. 423595, CF nr. 408586, CF nr. 452274, CF nr. 423374, CF nr. 451618, Timișoara – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

 

ARHITECT ŞEF

Gabriel ALMĂJAN

 

 CONSILIER

Liliana IOVAN

 Planșe

Memoriu E1_PUZ Oncohelp

Incadrarea in localitate

Studiu cvartal-documentatii aprobate

Studiu cvartal-circulatii, regim de inaltime si funct medicale

Studiu cvartal-studiu pozitiv_negativ si cuantificarea masei constr.

Plan situatie existenta

Reglementari edilitare_retele existente

Plan mobilare

Plan mobilare-etapizare

Proprietatea asupra terenurilor                                                   

                  

Red/Dact L.I.

ETAPA 1 – PLAN URBANISTIC ZONAL – „Dezvoltare zonă locuințe şi funcţiuni complementare”, CALEA URSENI FN, CF 445737, CF 445758, CF 445861, CF 445863, CF 445862, CF 445839, CF 445791, Timişoara, proiectant SC CUB ART SRL, beneficiari SC SM&SR HOUSE CONSTRUCT SRL și SC SIAM BUILDINGS SRL.

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 25.07.2022.

Documentaţia PUZ „Dezvoltare zonă locuințe şi funcţiuni complementare”, CALEA URSENI FN, CF 445737, CF 445758, CF 445861, CF 445863, CF 445862, CF 445839, CF 445791, Timişoara, poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultată la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

 

ARHITECT ŞEF

Gabriel ALMĂJAN

 

  Consilier

  Monica MITROFAN

Planșe

Memoriu tehnic explicativ

Site Et 1 PUZ SM&SR-Siam Calea Urseni

Incadrare in zona

Studiu de cvartal

Plan situatie existenta

Plan situatie existenta – drumuri

Reglementari urbanistice propuse

 Circulatia terenurilor

Plan mobilare

 1. „PUZ – ZONĂ REZIDENȚIALĂ”, str. Martir Conciatu 1918 nr. 29, CF nr. 402401, Timișoara, jud. Timiș, proiectant SC ARHITECT TRÎMBIȚAȘ SRL, beneficiar Bodnărescu Florin.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 19.07.2022 – 28.07.2022.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare  PUD/PUZ, Direcția Generala de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408345, e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 28.07.2022.

Documentaţia „PUZ  – ZONĂ REZIDENȚIALĂ”, str. Martir Conciatu 1918 nr. 29, CF nr. 402401, Timișoara, jud. Timiș, proiectant SC ARHITECT TRÎMBIȚAȘ SRL, beneficiar Bodnărescu Florin, poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara, secțiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Timișoara.

 

 Arhitect Şef,

GABRIEL ALMAJAN

Consilier,

BETTINA VARGA

 Planșe

Memoriu

Incadrare teritoriu

Situatia existenta

Reglementari Urbanistice

Proprietate asupra terenurilor

Sectiuni si Parcari

Incadrare PUG

Profile stradale

Incadrare PUZ 186 din 2003

PUZ`uri in zona

Studiu zona

Desfasurata stradala

Simulari digitale

Studiu Insorire                                                                      

„PUZ – Locuințe colective și servicii”, Timișoara, intravilan, CF nr. 453275, proiectant RD Sign Studio S.R.L., beneficiar Heredea Ioana S.R.L.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 06.08.2022 – 15.08.2022.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare  PUD/PUZ, Direcția Generala de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408345, e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 15.08.2022.

Documentaţia „PUZ  – Locuințe colective și servicii”, Timișoara, intravilan, CF nr. 453275, proiectant RD Sign Studio S.R.L., beneficiar Heredea Ioana S.R.L. poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara, secțiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Timișoara.

 

 Arhitect Şef

GABRIEL ALMAJAN

 

Consilier

BETTINA VARGA

 Planșe

 PUZ Heredea Memoriu arh

Incadrare in localitate_zona

Studiu de cvartal

Plan situatie existenta

 Reglementari urbanistice propuse

Propunere de mobilare

Proprietate asupra terenurilor

Siluete urbane propuse                                                                          

1. „PUZ – Funcțiuni mixte: Locuințe, comerț și servicii”, Mun. Timişoara, str. Teiului nr.3A, str. Amforei nr.4A, proiectant S.C. RD Sign S.R.L., beneficiar DAVIDEAN SORIN-ALIN și DAVIDEAN CRISTIANA ANTONELA
Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 25.08.2022 – 03.09.2022.
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare PUD/PUZ, Direcția Generala de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408345, e-mail: [email protected].
Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 03.09.2022.
Documentaţia „PUZ – Funcțiuni mixte: Locuințe, comerț și servicii”, Mun. Timişoara, str. Teiului nr.3A, str. Amforei nr.4A, proiectant S.C. RD Sign S.R.L., beneficiar DAVIDEAN SORIN-ALIN și DAVIDEAN CRISTIANA ANTONELA poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara, secțiunea „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Timișoara.

Planșe

PUZ Teiului Memoriu_partea 1

PUZ Teiului Memoriu_partea 2

Încadrarea în localitate

Studiu cvartal

Plan situaţie existentă

Reglementări urbanistice

Proprietate asupra terenurilor

Propunere de mobilare

Siluete urbane

„PUZ-Centru logistic -hale si silozuri, magazin de prezentare si comercializare, cu birouri”, Municipiul Timișoara, județ Timiș, CF nr. 409860, proiectant S.C. RD Sign S.R.L., beneficiar EVD Agribusiness S.R.L.
Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 25.08.2022 – 03.09.2022.
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare PUD/PUZ, Direcția Generala de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408345, e-mail: [email protected].
Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 03.09.2022.
Documentaţia „PUZ-Centru logistic -hale si silozuri, magazin de prezentare si comercializare, cu birouri”, Municipiul Timișoara, județ Timiș, CF nr. 409860, proiectant S.C. RD Sign S.R.L., beneficiar EVD Agribusiness S.R.L. poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara, secțiunea „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Timișoara.

Planșe

PUZ EVD Memoriu arh SO

Incadrarea in localitate

Studiu cvartal

Situatia existenta

Relglementari urbanistice propuse

Plan mobilare

Accesibilitate teren

Proprietatea asupra terenurilor

1. „PUZ – Locuințe colective, funcțiuni complementare, comerț și servicii”, Calea Torontalului, DN6 KM 562+850, zona Metro II, proiectant S.C. Levant Porject S.R.L., beneficiar S.C. SC Canova CCM SRL, Cilibiu Roxana-Nicoleta, Faur Alexandra-Daniela
Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 24.08.2022 – 02.09.2022.
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare PUD/PUZ, Direcția Generala de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408345, e-mail: [email protected].
Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 02.09.2022.
Documentaţia „PUZ – Locuințe colective, funcțiuni complementare, comerț și servicii”, Calea Torontalului, DN6 KM 562+850, zona Metro II, proiectant S.C. Levant Porject S.R.L., beneficiar S.C. SC Canova CCM SRL, Cilibiu Roxana-Nicoleta, Faur Alexandra-Daniela poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara, secțiunea „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Timișoara.

Planșe

MEMORIU GENERAL – ETAPA I INFORMARE

PLAN DE ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE

PLAN SITUATIA EXISTENTA

REGLEMENTĂRI URBANISTICE

PROPUNERE MOBILARE

PLAN DEZVOLTARE ÎN PERSPECTIVĂ

RANDĂRI VOLUMETRICE

 

 1. Plan Urbanistic Zonal – ”Zona mixta: locuire colectiva si functiuni complementare, comerciale, servicii, activitati economice de tip tertiar (birouri, turism, administrative, financiar bancare), invatamant”, strazile Gloriei 11, Eroilor 71, Stefan cel Mare si Varadia, Timisoara, proiectant SC PARASITESTUDIO SRL, beneficiarSC ARTEMIS REAL ESTATE SRL.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 30.08.2022-08.09.2022.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare  PUD/PUZ, Direcția Generala de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464, e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data08.09.2022.

DocumentaţiaPUZ ”Zona mixta: locuire colectiva si functiuni complementare, comerciale, servicii, activitati economice  de tip tertiar (birouri, turism, administrative, financiar bancare), invatamant”, strazile Gloriei 11, Eroilor 71, Stefan cel Mare si Varadia, Timisoara, – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

ARHITECT ŞEF

Gabriel ALMAJAN

CONSILIER

Liliana IOVAN

 

Planșe

memoriu tehnic ARHITECTURA

Plan Actiune Artemis Eroilor

Raportul-informarii ETAPA-2 Artemis Stefan-cel-Mare

Rezultatele-informarii ETAPA-2 Artemis_Stefan-cel-Mare

PDV CTATU UR2022-002597 Artemis Stefan cel Mare

SITUAȚIA EXISTENTĂ

REGLEMENTĂRI URBANISTICE

PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

STUDIU DE INSORIRE PLANIMETRIE

STUDIU DE INSORIRE PLANIMETRIE

STUDIU CVARTAL EXTINS SITUATIE EXISTENTA

STUDIU CVARTAL SITUATIE PROPUSA – etapa 1

 CVARTAL SITUATIE PROPUSA – etapa 2

POSIBILITATI DE MOBILARE

STUDIU ISTORIC

STUDIU FRONT STRADAL EXISTENT

SCHEME CONCEPTUALE

SCHEME CONCEPTUALE PLANIMETRII

STUDIU DE CIRCULATIE

STUDIU CIRCULATII PIETONALE

STUDIU FUNCTIUNI – ALTIMETRIE

SILUETE VOLUMETRICE

SECTIUNI CARACTERISTICE

 VOLUMETRII PROPUSE

1. „PUZ – Zonă servicii producție și depozitare”, Timișoara, nr. CF 453181 si 453182, jud. Timiș, proiectant S.C. ATG Studio S.R.L., beneficiar Țepeș Beatrice
Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 29.08.2022 – 07.09.2022.
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare PUD/PUZ, Direcția Generala de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408345, e-mail: [email protected].
Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 07.09.2022.
Documentaţia „„PUZ – Zonă servicii producție și depozitare”, Timișoara, nr. CF 453181 si 453182, jud. Timiș, proiectant S.C. ATG Studio S.R.L., beneficiar Țepeș Beatrice poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara, secțiunea „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Timișoara.

Planșe

Memoriu Nontehnic

Memoriu arhitectura

Plan de Incadrare in Teritoriu

Studiu de Cvartal

Plan Situatie Existenta

Reglementari Urbanistice

Circulatia Terenurilor

Plan Mobilare

Studiu Volumetric

Plan Urbanistic Zonal – ,,Zona servicii, comert și birouri”, Calea Martirilor nr. 34, Timisoara, proiectant SC PILOT TEAM SRL, beneficiar COREBOS SRL.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 06.09.2022 – 15.09.2022.
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare PUD/PUZ, Direcția Generala de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464, e-mail: [email protected].
Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 15.09.2022.
Documentaţia PUZ ” Zona servicii, comert și birouri”, Calea Martirilor nr. 34, Timisoara, Timisoara – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.
PLANSE

Memoriu

Incadrare

Studiu_cvartal

Situatie existenta

Reglementari

Reglementari_edilitare

Mobilare

Proprietate

Volumetrie

Plan Urbanistic Zonal – „INTOCMIRE P.U.Z. PENTRU LOCUINTECOLECTIVE”, Str. Mătăsarilor, nr. 51, 51A, C.F. nr. 423409, C.F. nr. 424645, Timișoara, proiectantSC ATELIERELE ARHITECHSRL, beneficiari: S.C. TUDOR ROXIDENI S.R.L.si S.C. DOBRICAN S.R.L.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 09.09.2022-19.09.2022.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare  PUD/PUZ, Direcția Generala de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464, e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 19.09.2022.

 1. Documentaţia PUZ – „INTOCMIRE P.U.Z. PENTRU LOCUINTE COLECTIVE”, Str. Mătăsarilor, nr. 51, 51A, C.F. nr. 423409, C.F. nr. 424645, Timișoara, proiectant SC ATELIERELE ARHITECH SRL, beneficiari: C. TUDOR ROXIDENI S.R.L. si S.C. DOBRICAN S.R.L. – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

 

Arhitect Şef

GABRIEL ALMĂJAN

 

Consilier

Monica MITROFAN

 

Planșe

Studiu Cvartal

Situatia existenta

Reglementari urbanistice

Propunere de mobilare

Memoriu nontehnic Matasarilor

 

Plan Urbanistic Zonal – „Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare in regim de inaltime P+2E+M”, Str. Traian Simu 19/a, CF 411525, Traian Simu 19, CF 411515, Gr. Antipa 28, CF 411529, Timișoara, proiectantSC ACTINGREEN SRL, beneficiari: MUSTA VIRGIL FILARET si MUSTA ALINA.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 14.09.2022-23.09.2022.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare  PUD/PUZ, Direcția Generala de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464, e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 23.09.2022.

 1. Documentaţia PUZ – „Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare in regim de inaltime P+2E+M”, Str. Traian Simu 19/a, CF 411525, Traian Simu 19, CF 411515, Gr. Antipa 28, CF 411529, Timișoara, proiectant SC ACTINGREEN SRL, beneficiari: MUSTA VIRGIL FILARET si MUSTA ALINA – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

 

Arhitect Şef

GABRIEL ALMĂJAN

Consilier

Monica MITROFAN

 

Planșe

Memoriu

INCADRARE IN LOCALITATE

STUDIU DE CVARTAL

PLAN DE SITUATIE EXISTENTA

REGLEMENTARI URBANISTICE PROPUSE

REGLEMENTARI EDILITARE

PLAN MOBILARE

VOLUMETRIE POSIBILITATI DE MOBILARE

REGLEMENTARI URBANISTICE – CVARTAL PROPUS

EXTRAS DOCUMENTATII DE URBANISM

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

 ETAPA 1 – PLAN URBANISTIC ZONAL – „Locuinţe colective şi funcţiuni complementare”, teren situat în Timişoara, zona străzilor Mureş, Bulevardul Sudului, Musicescu, proiectant SC ARHITECT TRIMBIŢAŞ SRL, beneficiarSC ANASTASIA RESIDENCE SRL.

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 21.09.2022.

Documentaţia PUZ –„Locuinţe colective şi funcţiuni complementare”, teren situat în Timişoara, zona străzilor Mureş, Bulevardul Sudului, Musicescu, poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultată la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

 

ARHITECT ŞEF

Gabriel ALMĂJAN

                                                                                                                                   Consilier

 Monica MITROFAN

Planșe

Memoriu

INCADRARE

STUDIU CVARTAL

EXISTENT

REGLEMENTARI actualizat

Plan edilitare

Electrice

MOBILARE actualizat

SUBSOL SI SECTIUNI

CIRCULATIA TERENURILOR

„PUZ –Dezvoltare zonă de locuințe și funcțiuni complementare”, CF 445968, 445969,Timișoara, proiectant S.C. Power On Solutions S.R.L., beneficiar Tischer Cătălin.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 07.10.2022-16.10.2022.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare  PUD/PUZ, Direcția Generala de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408345, e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 16.10.2022.

Documentaţia „PUZ  – Dezvoltare zonă de locuințe și funcțiuni complementare”, CF 445968, 445969, Timișoara, proiectant S.C. Power On Solutions S.R.L., beneficiar Tischer Cătălinpoate fi vizualizată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara, secțiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Timișoara.

Arhitect Şef

GABRIEL ALMAJAN

Consilier

RĂZVAN POPESCU

 

Planșe

MEMORIU PUZ

PLAN INCADRARE

PLAN DE SITUATIE

NCADRARE IN LOCALITATE

STUDIU DE CVARTAL

PLAN SITUATIE EXISTENTA

REGLEMENTARI URBANISTICE PROPUSE

PLAN MOBILARE

PLAN PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

PREZENTARE VOLUMETRICA

Memoriu Accesibilitate Tischer

PAD DRUM POPOVICI

STUDIU ACCESIBILITATE

                                                                            

Demararea Etapei 1 – Etapa pregatitoare PUZ şi RLU aferent PUZ, de informare şi consultare a publicului cu privire la urmatoarele documentaţii de urbanism:
Plan Urbanistic Zonal – ”Construire locuinte colective si functiuni conexe, realizare parcari, amenajarea incintei cu spatii verzi, alei carosabile si pietonale, imprejmuire, amplasare post trafo, bransare utilitati, organizare santier, amenajare accese Rh = 3S+P+11E”, Calea Sagului nr. 100, Timisoara, proiectant H.B. DESIGN & HANDELS GMBH, beneficiar SHOPPING CITY TIMISOARA SRL.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 13.10.2022 – 22.10.2022.
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare PUD/PUZ, Direcția Generala Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464, e-mail: [email protected].
Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 22.10.2022.
Documentaţia PUZ ”Construire locuinte colective si functiuni conexe, realizare parcari, amenajarea incintei cu spatii verzi, alei carosabile si pietonale, imprejmuire, amplasare post trafo, bransare utilitati, organizare santier, amenajare accese Rh = 3S+P+11E”, Calea Sagului nr. 100, Timisoara, sectiunea „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.


Planșe

Memoriu Studiu de Oportunitate

Incadrare in zona

Incadrare in PUG-PUZ

Plan Topo Cadastral

Situatia existenta

Studiu cvartal

Reglementari Urbanistice

Mobilare Urbanistica

Mobilare Urbanistica-plan subsol

Ilustrare urbanistica

Regim Juridic

„PUZ – Zonă locuințe individuale, locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii, dotări și servicii publice”, extravilan Timișoara, jud. Timiș CF nr. 443617, 448611, proiectant S.C. ATG Studio S.R.L., beneficiar S.C. Inland Property S.R.L.
Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 19.10.2022 – 28.10.2022.
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare PUD/PUZ, Direcția Generala de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408345, e-mail: [email protected].
Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 28.10.2022.
Documentaţia „PUZ – Zonă locuințe individuale, locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii, dotări și servicii publice”, extravilan Timișoara, jud. Timiș CF nr. 443617, 448611, proiectant S.C. ATG Studio S.R.L., beneficiar S.C. Inland Property S.R.L. poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara, secțiunea „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Timișoara.

Planșe

Plan incadrare

Plan studiu cvartal

Plan situaite existenta

Plan reglementari

Plan proprietati asupra terenurilor

Plan mobilare

Scheme volumetrice_nontehnic

Memoriu nontehnic

Memoriu tehnic

Plan Urbanistic Zonal – ”Locuințe colective și funcțiuni complementare”, str. LINIȘTEI nr. 2, Timisoara, proiectant SC ATELIERELE ARHITECH SRL, beneficiarKOGĂLNICEANU BUSINESS CENTER SRL.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 21.10.2022-31.10.2022.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare  PUD/PUZ, Direcția Generala de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464, e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data31.10.2022.

DocumentaţiaPUZ ”Locuințe colective și funcțiuni complementare”, str. LINIȘTEI nr. 2, Timisoara, proiectant SC ATELIERELE ARHITECH SRL, beneficiar  KOGĂLNICEANU BUSINESS CENTER SRL., Timisoara- poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.                                                                               

ARHITECT ŞEF,

Gabriel ALMAJAN

 

Plan mobilare

Reglementari urbanistice

Situatia existenta

Studiu Cvartal

Incadrare in teritoriu

Perspective volumetrice

Memoriu nontehnic

Plan Urbanistic Zonal – „Zonă rezidențială și funcțiuni complementare”, str. Grigore Alexandrescu, CF nr. 404837, proiectant SC ATG STUDIO SRL, beneficiari: SC AVENUE ONE ACTIV SRL;.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 21.10.2022 – 30.10.2022.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare  PUD/PUZ, Direcția Generala de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464 (L-J 14.00-16.00), e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 30.10.2022.

Documentaţia PUZ – „Zonă rezidențială și funcțiuni complementare”, str. Grigore Alexandrescu, CF nr. 404837, proiectant SC ATG STUDIO SRL, beneficiari: SC AVENUE ONE ACTIV SRL – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare 2022”, sau poate fi consultată la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

Arhitect Şef

GABRIEL ALMĂJAN

Planșe

PLAN DE INCADRARE

STUDIU CVARTAL

SITUATIA EXISTENTA

PLANSA REGLEMENTARI ETAPA 1

CIRCULATIA TERENURILOR

MOBILARE URBANA

STUDIU VOLUMETRIC

ZONIFICARE FUNCTIONALA

INTEGRARE STRAT

Memoriu arhitectura

Memoriu_nontehnic

„PUZ – Locuințe colective și funcțiuni complementare”, str. Mircea cel Bătrân, nr. 120, CF nr. 454665, CF nr. 454666, Timișoara, proiectant S.C. Levant Project S.R.L., inițiator S.C. Vabeld-Rom S.R.L.
Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 26.10.2022 – 04.11.2022.
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare PUD/PUZ, Direcția Generala de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408345, e-mail: [email protected].
Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 04.11.2022.
Documentaţia „PUZ – Locuințe colective și funcțiuni complementare”, str. Mircea cel Bătrân, nr. 120, CF nr. 454665, CF nr. 454666, Timișoara, proiectant S.C. Levant Project S.R.L., inițiator S.C. Vabeld-Rom S.R.L. poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara, secțiunea „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Timișoara.

Planșe

Memoriu etapa I_

U.01 PLAN DE INCADRARE IN LOCALITATE _ ZONA-semnat

U.02 STUDIU DE CVARTAL-semnat

U.03 PLAN SITUATIE EXISTENTA-semnat

U.04 PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE-semnat

U.06 PLAN MOBILARE URBANISTICA-semnat

U.07 RANDARI VOLUMETRICE-semnat

U.08 PROPRIETATI ASUPRA TERENURILOR-semnat

U.09 PROSPECTE STRADALE EXISTENTE _ PROPUSE-semnat

„PUZ – Construire ansamblu bisericesc: biserică, casă parohială și funcțiuni complementare (spații sociale, cazare, agrement)”, CF nr. 439100, CF nr. 451802, Timișoara, proiectant S.C. Minoa Design S.R.L., inițiator Episcopia Romano-Catolică Timișoara
Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 11.11.2022 – 20.11.2022.
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare PUD/PUZ, Direcția Generala de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408345, e-mail: [email protected].
Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 20.11.2022.
Documentaţia „PUZ – Construire ansamblu bisericesc: biserică, casă parohială și funcțiuni complementare (spații sociale, cazare, agrement)”, CF nr. 439100, CF nr. 451802, Timișoara, proiectant S.C. Minoa Design S.R.L., inițiator Episcopia Romano-Catolică Timișoara poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara, secțiunea „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Timișoara.

INCADRARE

SITUATIA EXISTENTA

STUDIU CVARTAL

REGLEMENTARI URBANISTICE

CIRCULATIA TERENURILOR

POSIBILITATI DE MOBILARE

MEMORIU INITIERE FAZA 1

Plan Urbanistic Zonal – „Zonă hale producție nepoluantă, depozitare, birouri, servicii și comerț”, Calea Aradului km 7+200m, stânga, CF 406785, 437208, 427799, 419876, 427800, proiectant BIA Nenad Luchin, beneficiari: Koussini Alina-Isabela, Koussini Samer, Ciorîcă Marin Eugen, Andreica Victor și Andreica Ana;.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 24.10.2022 – 02.11.2022.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare  PUD/PUZ, Direcția Generala de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464 (L-J 14.00-16.00), e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 02.11.2022.

 1. Documentaţia PUZ – „Zonă hale producție nepoluantă, depozitare, birouri, servicii și comerț”, Calea Aradului km 7+200m, stânga, CF 406785, 437208, 427799, 419876, 427800, proiectant BIA Nenad Luchin, beneficiari: Koussini Alina-Isabela, Koussini Samer, Ciorîcă Marin Eugen, Andreica Victor și Andreica Ana – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare 2022”, sau poate fi consultată la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

 Arhitect Şef

GABRIEL ALMĂJAN

Memoriu

incadrare PUG

studiu cvartal

sit existenta

reglementari

reglementari

mobilare

mobilare

proprietati

volumetrii

Drumuri

 

 

Plan Urbanistic Zonal – ”Dezvoltare zona logistica, servicii si productie nepoluanta”, Calea Sagului CF nr. 410547, CF nr. 410546, CF nr. 417635, CF nr. 417637, CF nr. 417636, CF nr. 417638, CF nr. 417639, CF nr. 417640,Timisoara, proiectant SC BUILDING PROJECT CONCEPT SRL, beneficiar SC AGROIMOBILIARE SRL.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal,în perioada 10.11.2022-19.11.2022.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare PUD/PUZ, Direcția Generala Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464, e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 19.11.2022.

DocumentaţiaPUZ ”Dezvoltare zona logistica, servicii si productie nepoluanta”, Calea Sagului CF nr. 410547, CF nr. 410546, CF nr. 417635, CF nr. 417637, CF nr. 417636, CF nr. 417638, CF nr. 417639, CF nr. 417640,Timisoara, poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

ARHITECT ŞEF

Gabriel ALMĂJAN

Planșe

Memoriu urbanism

PLAN DE SITUATIE EXISTENT CU PUZ APROBAT

PLAN DE SITUATIE EXISTENT

PLAN INCADRARE IN ZONA

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

STUDIU CVARTAL

„PUZ – Construire ansamblu cu funcțiuni mixte”, CF 450457, CF 414514, CF 414513, CF 414511, CF414509, intravilan, Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr. 22, proiectant S.C. ATG Studio S.R.L., beneficiar PK Purple S.R.L. Link documentație: 02_De publicat pe site

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 25.11.2022 – 06.12.2022.
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare PUD/PUZ, Direcția Generala de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408345, e-mail: [email protected].
Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 06.12.2022.
Documentaţia „PUZ – Construire ansamblu cu funcțiuni mixte”, CF 450457, CF 414514, CF 414513, CF 414511, CF414509, intravilan, Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr. 22, proiectant S.C. ATG Studio S.R.L., beneficiar PK Purple S.R.L. poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara, secțiunea „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Timișoara.

Planșe

Incadrare in teritoriu

Studiu Cvartal

Situatia existenta

Reglementari Urbanistice

Proprietate asupra terenurilor

Propunere de mobilare

Volumetrie

MEMORIU

„PUZ – Ansamblu locuințe colective, comerț, servicii administrativ-financiare, bancare, turistice”, CF 435072, intravilan, Timișoara, Str. Grigore Alexandrescu, proiectant S.C. Artkraft S.R.L., beneficiar Plano S.R.L. Link documentație: 02_De publicat pe site
Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 25.11.2022 – 06.12.2022.
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare PUD/PUZ, Direcția Generala de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408345, e-mail: [email protected].
Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 06.12.2022.
Documentaţia „PUZ – Ansamblu locuințe colective, comerț, servicii administrativ-financiare, bancare, turistice”, CF 435072, intravilan, Timișoara, Str. Grigore Alexandrescu, proiectant S.C. Artkraft S.R.L., beneficiar Plano S.R.L. poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara, secțiunea „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Timișoara.

Planșe

Incadrare in strategia de dezvoltare

Plan de incadrare

Situatia existenta

Reglementari urbanistice

 Propunere de mobilare

Proprietatea asupra terenurilor

Volumetrie

Studiu de insorire

Memoriu PUZ

STUDIU DE CVARTAL corectat

Demararea Etapei 1 – Etapa pregatitoare PUZ şi RLU aferent PUZ, de informare şi consultare a publicului cu privire la urmatoarea documentaţie de urbanism:
Plan Urbanistic Zonal – ”Functiuni mixte institutii si servicii, adapost animale fara stapan”, zona Freidorf_CF 455010 Timisoara, proiectant SC TECTONICS HOUSE SRL, beneficiar MUNICIPIUL TIMISOARA – COMPARTIMENT PROTECTIA ANIMALELOR.
Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 25.11.2022 – 06.12.2022.
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ si Certificari, Direcția Generala de Urbanism – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464, e-mail: [email protected].
Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 06.12.2022.
Documentaţia PUZ – ”Functiuni mixte institutii si servicii, adapost animale fara stapan”, zona Freidorf_CF 455010 Timisoara, proiectant SC RD SIGN SRL, beneficiar MUNICIPIUL TIMISOARA – COMPARTIMENT PROTECTIA ANIMALELOR, poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

Planșe

Memoriu

Incadrare in localitate_zona

Studiu de cvartal

Plan situatie existenta

Reglementari urbanistice propuse

Reglementari edilitare

Plan mobilare

Proprietatea asupra terenurilor

ETAPA 1 – PLAN URBANISTIC ZONAL – „Locuințe colective şifuncţiuni complementare”, B-dul Eroilor de la Tisa nr. 79, 81A, C.F. nr. 410472, C.F. nr. 455017, Timişoara, proiectant SC ATELIERELE ARHITECH SRL, beneficiar SC CASAMBIENT SRL.

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 13.01.2023.

Documentaţia PUZ „Locuințe colective şifuncţiuni complementare”, B-dul Eroilor de la Tisa nr. 79, 81A, C.F. nr. 410472, C.F. nr. 455017, Timişoara, poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultată la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

 

ARHITECT ŞEF

Gabriel ALMĂJAN

Planșe

Studiu de altimetrie 3

Studiu de altimetrie 2

Studiu de altimetrie 1

Propunere de mobilare

Reglementari urbanistice

Situatia existenta

Memoriu nontehnic

Plan Urbanistic Zonal – „Amplasare stație distribuție carburanți compusă din clădire, magazin, spălătorie cu autoservire, copertină pompe, rezervoare carburați, skid GPL, terasă acoperită, totem prețuri, împrejumire, parcaje în paltforme betonate și racord la drum”, Calea Aradului extravilan, CF 411872, proiectant SC PROCAD SRL, beneficiar: LUKOIL ROMANIA SRL

                               

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 13.12.2022 – 17.01.2023.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare  PUD/PUZ, Direcția Generala de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/969 (L-J 14.00-16.00), e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 17.01.2023.

Documentaţia PUZ –  „Amplasare stație distribuție carburanți compusă din clădire, magazin, spălătorie cu autoservire, copertină pompe, rezervoare carburați, skid GPL, terasă acoperită, totem prețuri, împrejumire, parcaje în paltforme betonate și racord la drum”, Calea Aradului extravilan, CF 411872, proiectant SC PROCAD SRL, beneficiar: LUKOIL ROMANIA SRL – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare 2022”, sau poate fi consultată la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

Planșe

Memoriu de prezentare

INCADRARE IN PUG

INCADRARE IN TERITORIU

PLAN CIRC JURIDICA

PLAN MOBILARE

PLAN STUDIU CIRCULATII

PLAN STUDIU REGIM H

PLAN STUDIU VOLUMETRIE

 

 Arhitect Şef

GABRIEL ALMĂJAN

Plan Urbanistic Zonal – „Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare in regim de inaltime P+2E+M”, Str. Traian Simu 19/a, CF 411525, Traian Simu 19, CF 411515, Gr. Antipa 28, CF 411529, Timișoara, proiectant SC ACTINGREEN SRL, beneficiari:  MUSTA VIRGIL FILARET si MUSTA ALINA.

Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, în perioada 28.02.2022-09.03.2022.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare  PUD/PUZ, Direcția Generala de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408464, e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 09.03.2022.

 1. Documentaţia PUZ – „Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare in regim de inaltime P+2E+M”, Str. Traian Simu 19/a, CF 411525, Traian Simu 19, CF 411515, Gr. Antipa 28, CF 411529, Timișoara, proiectant SC ACTINGREEN SRL, beneficiari:  MUSTA VIRGIL FILARET si MUSTA ALINA – poate fi vizualizata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

 Arhitect Şef

GABRIEL ALMĂJAN

Consilier

Monica Mitrofan

MEMORIU S.O. PUZ SCANAT

PLAN DE INCADRARE IN ZONA

ANALIZA SITUATIE EXISTENTA

REGLEMENTARI URBANISTICE – SITUATIE PROPUSA

POSIBILITATI DE MOBILARE

VOLUMETRIE – POSIBILITATI DE MOBILARE

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA