Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Harta PlAnului urbanistic general (PUG)

Cuprinde limite, zonificarea funcțională precum și reglementările

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (RLU)

Regulamentul Local de Urbanism în format .doc și .pdf

Unităţi teritoriale de referinţă (UTR)

73 hărți privind Unităţi Teritoriale de Referinţă