Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

1. Rolul regulamentului local de urbanism

Colectiv de elaborare

Şef proiect:
arh. DAN POPA

Proiectanți specialitate Urbanism:
arh. DAN POPA
pr.pr. GEORGETA MĂRCUŞ
arh. ALINA ANASTASESCU
teh. ECATERINA STAN
teh. EVA GROZESCU
arh. OANA HERMAN
arh. LOREDANA BRIHAC
arh. GRAȚIELA MĂRCULESCU

Colectiv calculator
Tehnoredactare computerizată:
mat. FRAGA KLEIN
teh. CECILIA GHEORGHIȚĂ

NOTĂ:
Această documentație, piese scrise și desenate, este proprietatea S.C. IPROTIMS.A. și poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care esteîn mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nupoate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuințată integral sauparțial, direct sau indirect, în alt scop fără aprobarea prealabilă asocietății S.C. IPROTIM S.A. acordată legal în scris.