Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

10. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, garaje, spații verzi și împrejmuiri.

 1. Activități permise, generalități:
  • Se vor menține neschimbate acele utilizări inițiale ale clădirilorcare corespund cerințelor actuale sau se admite revenirea la acestea .Se admit conversii ale funcțiunilor în condițiile în care orice schimbare de destinație a clădirilor din Z.P. se avizează conformlegii.
  • Se admit conversii funcționale compatibile cu caracterul zonei și cu statutul de protecție a clădirilor.
  • Se recomandă o nota de specializare a străzilor, mai ales acelor pietonale, prin predominața fie a unui comerț de artă, debijuterii sau consignații, fie a unor cafenele, ceainării, micirestaurante specializate, mici hoteluri, pensiuni, cluburi, sedii aleunor asociații, etc.;
  • Se admite utilizarea de funcțiuni atractive pentru turism în curțile, subsolurile și mansardele clădirilor.
  • Se vor menține activitățile productive compatibile cu statutulZ.P. și se va încerca desfăsurarea în paralel de activități care săatragă turismul cultural. Activitățile incompatibile vor face obiectulunor programe de conversie sau relocare pe baza unui P.U.Z.
  • Se admite, în cazul conversiei funcțiunilor din cladirileactuale care nu sunt monumente conform capitolului precedent și încazul reconstructiei unor cladiri fara valoare, introducerea unorfunctiuni publice si functiuni de interes general care să permită șiaccesul liber al locuitorilor si turistilor la parterul cladiriloravând preponderent caracter de comert si servicii cu standard ridicat:magazine de lux, restaurante, cofetarii, cafenele, baruri, agentii,hoteluri, birouri diverse, servicii colective si personale, serviciipentru recreere, ateliere manufacturiere, locuinte cu partiu adecvatprofesiunilor liberale etc;
  • Se admit restaurante de orice tip care comercializeazăbăuturi alcoolice numai la o distanță de minim 100 de metri de lăcașelede cult.
 2. Activități interzise:
  • activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;
  • construcții provizorii de orice natură cu excepția celoraprobate de Consiliul Local al Municipiului Timișoara și avizate înprealabil de către organismele de specialitate ale MinisteruluiCulturii și Cultelor ;
  • depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;
  • activități care utilizează pentru depozitare și producțieterenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;
  • platforme de precolectare a deșeurilor urbane;
  • lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacete;
  • orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgereaapelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectareaapelor meteorice.
  • activități de depozitare și de comerț en-gros;
  • gararea autovehiculelor în spații situatea la parterul,demisolul sau subsolul clădirilor existente cu front către străzi șipiețe realizându-se în acest scop accese noi, altele decât celetradiționale sau folosind spații care pot avea funcțiune comercială saude servicii;
  • tranzitarea zonelor protejate cu autovehicule de tonaj mare, dacă nu sunt autorizate de Consiliul Local sau Primărie;
  • deschiderea sau exploatarea de cariere sau gropi, cu excepțiasăpăturilor arheologice sau pentru lucrări de construcții și instalațiilegal autorizate;
  • eliminarea completă a locuirii pe întinderea a două parcele învecinate în afara cazurilor tradiționale existente;
 3. Aliniatele privind utilizarea funcțională prevăzute la acest subcapitol (4.B.III.1.) se vor completa cu funcțiunile de la capitolulIV. PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA NIVEL DE ZONE ŞISUBZONE FUNCȚIONALE din prezentul regulament pentru fiecare amplasamentîn parte.