Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

  1. Parcelele existente vor fi menținute ca formă fără a se recurge launificări sau subparcelări și apoi modificări ale construcțiilor cedecurg din aceste operațiuni (fațade, acoperișuri, curți interioareetc.). În cazuri excepționale se pot realiza operațiunile menționate laacest aliniat pe baza unui studiu și cu avizul organismelor despecialitate ale Ministerului Culturii și Cultelor.
  2. Indiferent de poziția unor corpuri de clădire, dedimensiunea sau funcțiunea lor, ele vor fi realizate în aceeașiparametri calitativi ca și construcția dinspre stradă.
  3. Indicii P.O.T. și C.U.T. se vor conforma prevederilorzonificării funcționale din Planulului Urbanistic General alMunicipiului Timișoara și din Regulamentul Local de Urbanism aferent.În cazurile tradiționale existente în care sunt depățiși acești indiciP.O.T.-ul și C.U.T.-ul maxim admis este cel existent pe proprietatearespectivă la momentul intervenției dorite.